Concurs-Proiecte

Termenul limită pentru înscrierea aplicațiilor este 22 octombrie 2017, ora 23:59

1. PROMOTOR
Selectează una dintre cele două opțiuni
Codul de identificare fiscală al asociației/CNP-ul reprezentantului
Adresa organizației

2. ECHIPA DE PROIECT
Scurtă descriere a proiectelor similare derulate personal sau cu echipa de proiect

3. PROIECTUL
maxim 11.000 lei
Această descriere scurtă va fi folosită și în promovarea publică a proiectului pe canalele de comunicare ale Fondului Jazz in the Park. Maxim 100 cuvinte
Vă rugăm oferiți detalii despre contextul în care proiectul este dezvoltat, despre nevoile identificate și oportunitățile adresate de acesta. Vă rugăm să menționați elementele de inovație ale proiectului dumneavoastră. Maxim 1 pagină.
Oferiți informații despre grupul țintă căruia vă adresați prin intermediul proiectului dumneavoastră, metodele de identificare și selecție a acestuia și orice alte informații relevante. Vă rugăm să cuantificați beneficiarii proiectului (nr. de tineri, nr. de copii, nr. de asociații, nr. de comunități etc.). Maxim ½ pagină.)
Oferiți informații despre scopul proiectului pe termen lung și obiectivele specifice propuse pentru acesta. Maxim ½ pagină.
Care sunt activitățile propuse în cadrul proiectului? Care sunt activitățile de pregătire și evaluare a proiectului? Maxim 2 pagini.
Oferiți un rezumat al activităților propuse și al termenelor de realizare urmând structura: Activitate, Termen de Realizare, Observații. Proiectele trebuie finalizate până în 31 mai 2018.
Menționați cele mai importante 5-10 rezultate așteptate ale proiectului și descrieți impactul estimat pe termen lung asupra grupului țintă anterior amintit, luând în considerare nevoile și oportunitățile adresate de proiect. Maxim 1 pagină.
Menționați orice alte informații considerate relevante pentru proiect


5. BUGET
Totaluri sume în lei inclusiv TVA dacă este cazul.
Detalii privind sumele menționate în stânga.

Total:


6. ANEXE Vă rugăm să anexați următoarele documente:


Termenul limită pentru înscrierea aplicațiilor este 22 octombrie 2017, ora 23:59

Staropramen
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca
BCR
Mega Image
Daisler Print House
Almdudler