Aplicații Proiecte Fond 2018

Aplicații proiecte artistice pentru Fondul Jazz in the Park 2018.

 


Termenul limită pentru înscrierea aplicațiilor este 8 aprilie 2018. Toate câmpurile sunt obligatorii.
1. PROMOTOR
Selectează una dintre cele trei opțiuni
Codul de identificare fiscală al asociației/CNP-ul reprezentantului
Pseudonim artistic (doar în cazul în care doriți ca acest nume să fie folosit în comunicarea publică despre lucrare)

2. ECHIPA DE PROIECT
Scurtă descriere a proiectelor similare derulate personal sau cu echipa de proiect

3. PROIECTUL
între 8.000 și 25.000 lei
Această descriere scurtă va fi folosită și în promovarea publică a proiectului pe canalele de comunicare ale Fondului Jazz in the Park. Maxim 100 cuvinte
(Vă rugăm oferiți detalii despre conceptul și tema lucrării propuse și relevanța acesteia pentru tema concursului Fondul Jazz in the Park 2018. Vă rugăm să menționați elementele de inovație ale proiectului.)
(Oferiți informații despre domeniul/ domeniile artistice vizate de proiect. Specificați tipul lucrării artistice, modul de prezentate etc.)
(Vă rugăm să oferiți informații despre publicul căruia vă adresați prin intermediul lucrării/proiectului artistic, metode de identificare și selecție a acestuia și orice alte informații relevante)
(Menționați scopul și obiectivele proiectului propus.)
(Care sunt activitățile propuse în cadrul proiectului? Care sunt evenimentele la care doriți să participanți pe parcursul anului cu lucrarea propusă)
(Vă rugăm să oferiți detalii despre evenimentul de prezentare publică a lucrării, care conform regulamentului de finanțarea trebuie să aibă loc în primele 10 luni de la semnarea contractului)
3.9. Calendarul proiectului:

Menționați orice alte informații considerate relevante pentru proiect
(Vă rugăm să oferiți informații cu privire la mijloacele și metodele de promovare a proiectului: campanii de comunicare, public vizat etc)

5. BUGET
Total sume în lei inclusiv TVA dacă este cazul.
Detalii privind sumele menționate în stânga.

Total:

6. ANEXE Vă rugăm să anexați următoarele documente:


Termenul limită pentru înscrierea aplicațiilor este 8 aprilie 2018.