Concursul Jazz in the Park

REGULAMENT OFICIAL

Cluj-Napoca, România, 1-3 Mai 2020

I. DESPRE CONCURS

Organizator: Asociația Beyond the Line Production

Concursul: Concursul Internațional Jazz in the Park

Scop: Concursul Jazz in the Park își propune să identifice, promoveze și susțină tineri artiști de jazz.

Domenii artistice

Concursul Internațional Jazz in the Park (secțiunile Open Air și Compoziție) se adresează tuturor formațiilor care interpretează piese din stilul intitulat generic JAZZ (găsiți aici lista cu toate genurile acceptate în concurs).

Secțiuni
– Open Air
– Compoziție  

Perioada de desfășurare
– Înscriere în concurs: 15 ianuarie – 29 februarie 2020
– Comunicare rezultate preselecție: 5 martie 2020
– Concurs prestații live în prezența juriului: 2- 3 mai 2020
– Decernarea premiilor: 3 mai 2020

Regulament

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare ”Regulamentul”). Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, pe pagina concursului (www.jazzinthepark.ro/concurs ). Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa [email protected]. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării în prealabil, cu minim o (1) zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

II. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Participanți eligibili

Concursul Internațional Jazz in the Park (secțiunile Open Air și Compoziție) se adresează tuturor formațiilor care interpretează piese din stilul intitulat generic JAZZ (găsiți aici  lista cu toate genurile acceptate în concurs). Prin „formație” se înțelege un grup artistic format din cel puțin doi instrumentiști, indiferent de instrumentele la care interpretează. Limita de vârstă Membrii formațiilor înscrise trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani la momentul derulării Concursului Jazz in the Park (1 Mai 2020). Prin excepție, un singur membru al formației poate avea vârsta peste 35 de ani.

Înscrierea în concurs

Înscrierea în concurs se face pe site-ul www.jazzinthepark.ro/concurs  în mod continuu până la 29 februarie 2020.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 1. Formularul de înscriere completat online pe site-ul www.jazzinthepark.ro.
 2. Biografia formației
 3. Înregistrarea video (minim 2 minute) a cel puțin unei piese reprezentative pentru formație, interpretate live. Demoul (înregistrarea video live a trupei) trebuie să fie uploadat pe Youtube și să reflecte componența actuală a trupei. Calitatea propriu-zisă (tehnică) a înregistrării nu constituie un criteriu de jurizare, însă participanții sunt încurajați să prezinte materiale de o calitate cât mai ridicată pentru ca aprecierea membrilor juriului să nu fie viciată. De asemenea, nu sunt importante împrejurările în care a fost făcută înregistrarea (concert live, sala de repetiții etc).

Observații

Adăugarea altor membri după înregistrarea în concurs este interzisă fără anunțarea și acordul organizatorilor. Schimbarea a mai mult de o treime din membrii grupului este de asemenea interzisă fără anunțarea și acordul organizatorilor. În cazul intrării în finală, membrii care urcă pe scena Concursului Internațional Jazz in the Park în zilele de 2-3 Mai 2020 trebuie să fie aceiași care au fost înscriși și apar pe video sau cei pe care ulterior juriul i-a admis. În caz contrar, formația va fi descalificată.

Finaliștii vor trebui să trimită Organizatorului copii după cărțile de identitate ale membrilor trupei, precum și o fotografie de grup, cu actuala componență a trupei.

Finaliștii vor trebui să completeze și semneze o Scrisoare de Angajament care confirmă participarea în cadrul Concursului Jazz in the Park 2020 în perioada 2-3 Mai, disponibilitatea tuturor membrilor trupei de a participa în formula prezentată la înscriere, precum și acceptarea expresă a condițiilor prezentului regulament de concurs. 

În cazul în care Artistul nu reușește să se prezinte la Concurs sau anulează participarea din cauze imputabile acestuia (excepție făcând cazurile de forța majoră, boală sau altă incapacitate a Artistului certificată de un cadru medical) să plătească Organizatorului daune interese promoțional cu prejudiciile create, stabilite la valoarea de 1.000 de euro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unei anumite trupe pe motiv de neconcordanță cu condițiile de participare.

Prin completarea și transmiterea prezentului formular, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate și stocate de Asociația Beyond the Line Production în vederea derulării Concursului Internațional Jazz in the Park, conform politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal din prezentul regulament.

Toţi participanții la concurs trebuie să citească şi să accepte Regulamentul înainte de a se înscrie. Nerespectarea regulilor şi condiţiilor prevăzute în Regulament va duce la depunctarea  în concurs sau la descalificare.

Prin transmiterea formularului de înscriere confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Regulamentul. Participanții declară pe proprie răspundere că au dreptul de a înscrie proiectele/ formațiile artistice în concurs și că sunt autorii și proprietarii drepturilor de autor ale respectivelor proiecte artistice.

Pentru proiectele declarate câștigătoare, organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta respectivele proiecte/ lucrări artistice fără vreo obligație financiară în cadrul ediției 2020 a proiectului Concursului Jazz in the Park, în orice alt tipă de prezentare publică, material de promovare, de presă sau media, în scopuri non-comerciale și în legătură cu proiectul Jazz in the Park în edițiile curente și viitoare ale acestuia.

Anunț rezultate selecție

Fiecare candidat va primi confirmarea sau refuzul, respectiv invitația oficială de participare la concurs (unde este cazul), până la data de 5 martie 2020.. În urma preselecției vor fi invitați să participe la finala din Cluj-Napoca (1-3 Mai 2020) primele 14 formații din clasament.

III. DERULAREA CONCURSULUI

Finală – Prestație live – Open Air

Fiecare trupă selectată va concerta în cadrul unui eveniment (finală live) organizat în zilele de 2-3 Mai 2020 la Cluj-Napoca pe scena dedicată evenimentului din Parcul Iulius Mall. Prin completarea formularului de înscriere, formația confirmă disponibilitatea de timp a tuturor membrilor formației pe întreaga perioadă de derulare a Concursului Internațional Jazz in the Park.

În cadrul concursului de prestații live, open air, formația va susține în fața juriului și a publicului un recital de minimum 20 minute și maximum 30 minute. În cazul în care formația este înscrisă în concurs cu o piesă de compoziție proprie, va menționa juriului acest detaliu înaintea interpretării piesei respective.

Nu este permisă folosirea niciunui material sonor preînregistrat. Toate formațiile trebuie să cânte live (în direct). Melodiile sau versiunile preluate (covers) sau reorchestrate sunt admise.

Prin completarea formularului de înscriere, formația confirmă disponibilitatea de timp a tuturor membrilor formației pe întreaga perioadă de derulare a Concursului Internațional Jazz in the Park.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica datele de derulare a evenimentelor, de a anula sau comasa performance-uri în caz de condiții meteo nefavorabile sau alte evenimente care împiedică derularea proiectului.

Documente necesare pentru participarea la concurs și ridicarea premiilor:

 • Scrisoare de angajament, semnată de reprezentantul formației artistice, care confirmă disponibilitatea tuturor membrilor trupei pe perioada Concursului Jazz in the Park, precum și acceptarea expresă a prezentului regulament. 
 • Formular de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de fiecare membru al formați. 
 • Copii ale cărților de identitate/ pașaport al fiecărui membri al trupei participante.
 • Certificat de rezidență fiscală (doar pentru formațiile al căror membrii nu au domiciliul în România)  pentru reprezentantul trupei, în cazul formațiilor declarate câștigătoare. Dat fiind că eliberarea certificatului de rezidență fiscală de către autoritățile fiscale naționale poate dura până la 30 de zile, recomandăm ca acesta să fie solicitat odată cu confirmarea participării la finala concursului Jazz in the Park, astfel încât premiile să poată fi plătite imediat după concurs. 
 • Proces verbal de premiere, completat, semnat și asumat de reprezentantul legal al formației (în cazul formațiilor declarate câștigătoare) 
 • Decontul de transport, și documentele justificative conform prevederilor prezentului regulament. 
 • Declarație pe proprie răspundere prin care să se ateste că Artistul și membrii formației nu provine / provin din zone / regiuni / localității în care au fost identificate sau vor fi identificate focare de infecție cu boli contagioase sau transmisibile. Dacă o asemenea declarație nu se oferă sau se constată că Artistul sau membrii formației provine / provin din asemenea zone / regiuni / localități, Organizatorul va putea limita sau refuza participarea în cadrul concursului și va putea desemna alt Artist sau formație care să participe în locul celui / celei în cauză.
 • Asigurare de călătorie și asigurare medicală pentru toți membrii trupei, valabilă pentru întreaga perioadă a șederii în România. Costurile aferente asigurărilor de călătorie și medicale sunt suportate integral de trupele participate. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita dovada asigurării de călătorie și medicală.

IV. SECȚIUNILE DE CONCURS

Cele două secțiuni ale concursului sunt:

 1. Open Air – Interpretare muzicală: sunt evaluate calitățile muzicale ale grupului în general, coeziunea acestuia, prezența scenică.
 2. Compoziție – sunt evaluate valorile și originalitatea compozițiilor proprii ale fiecărei formații. Nu vor fi considerate compoziții proprii improvizațiile făcute pe baza unei teme cunoscute.

Observații

Cei mai buni interpreți vor fi premiați conform secțiunii X. Premiul pentru compoziție are în vedere valorile și originalitatea compozițiilor proprii ale fiecărei formații. Nu vor fi considerate compoziții proprii improvizațiile făcute pe baza unei teme cunoscute. Toate formațiile înscrise în concurs participă implicit la secțiunea de Open Air, iar în cazul în care doresc să participe și în cadrul secțiunii de compoziție, este necesară precizarea acestui lucru în formularul de înscriere. În cazul secțiunii Compoziție este obligatorie menționarea piesei care participă în concurs.

V. TAXA DE PARTICIPARE

Participarea la Concursul Internațional Jazz in the Park  nu este supusă nici unei taxe.

VI. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Transport

În cazul în care artistul/ formația nu este din municipiul Cluj-Napoca, transportul acesteia din orașul de reședință către Cluj-Napoca și retur va fi decontat de organizatorii concursului în limita a 450 lei per formație pentru formațiile din România, respectiv 250 de euro per formație pentru formațiile din afara țării. În vederea decontării cheltuielilor de transport participanții vor prezenta documente justificative din perioada de derulare a proiectului, cum ar fi: bilet de transport, bon de combustibil cu menționarea codului de identificare fiscală al organizatorului (Asociația Beyond the Line Production, CIF RO31425273), factură fiscală emisă în numele Asociație Beyond the Line Production, alte asemenea.

Nu se acceptă spre decont facturi care au ca beneficiar membrii grupului artistic, orice alte entități juridice decât Asociația Beyond the Line Production, bonurile de combustibil care nu au înscris CIF-ul Asociația Beyond the Line Production sau îl au înscris în mod eronat, orice alte documente care nu respectă prevederile legale în vigoare. Participanții vor completa și transmite formularul de decont al cheltuielilor de transport până cel târziu în data de 15 Mai 2020. Formularul de decont va fi însoțit de documentele justificative în original. Formularul de decont va fi transmis prin email la adresa [email protected], precum și prin poștă la Asociația Beyond the Line Production, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap. 25, Cluj Napoca  sau predat organizatorilor în ultima zi de concurs.

Cazare și masă

Pe perioada participării la concurs, organizatorii asigură gratuit membrilor formațiilor care nu sunt din Cluj-Napoca cazarea la hotel pe durata a două nopți, la alegerea fiecărei formații în parte, incluzând ziua concursului. Concurenții pot opta pentru cazare la hotel. În acest caz organizatorii vor deconta echivalentul a 55 lei/ noapte/ persoană din totalul costurilor de cazare aferente, în limita a 2 zile/ formație. Decontarea cheltuielilor de cazare se face pe bază de documente justificative emise în numele Asociației Beyond the Line Production, însoțite de diagramă de cazare semnată de membrii trupei și reprezentanții unității de cazare. Pe perioada șederii în Cluj-Napoca, participanților li se vor asigura mesele principale, conform sosirii/ plecării. Toți membrii formațiilor care au reședința în Cluj-Napoca vor beneficia de un voucher de masă în ziua concertului.

VII. REPETIŢIILE, ECHIPAMENTUL ŞI SCENA

Probele de sunet vor fi organizate în aceeași zi cu concursul, în aceeași locație, fiecare formație având maximum 15 minute înaintea începerii probei de concurs. Fiecare trupă are dreptul să vină cu propriul sunetist, cu condiția ca acest lucru să fie specificat în riderul tehnic trimis organizatorilor înaintea evenimentului. Toate aceste detalii vor fi anunțate cu cel puțin 14 zile înainte de data în care va concura fiecare formație.

Organizatorul va asigura un sistem de sunet și lumini de calitate, care va fi folosit în mod gratuit de toate formațiile și va asigura toate tobele, amplificatoarele de chitară, bass și keyboards, microfoanele, monitoarele și echipamentul de spate, precum și toți inginerii de sunet și lumini, inclusiv personalul auxiliar. Scena din Parcul Iulius Mall are dimensiunile: 8x6x8 metri.

Membrii formațiilor vor putea folosi orice instrument personal cum ar fi chitară, bass, instrumente cu clape, orice pedale de efecte etc. Toboșarii își pot aduce propriul premier, pedală de tobă mare, bețe de tobă sau cinele.

Formațiile sunt obligate să trimită cu cel puțin 14 zile înainte de finala concursului fișa tehnică în care să comunice dacă au cerințe speciale față de cele expuse în prezentul Regulament. Toate formațiile sunt obligate să folosească aceeași linie de spate și tobele puse la dispoziție de organizatori. Instrumentele cu clape și orice alt echipament special  – altele decât instrumentele personale, cum ar fi chitarele – vor fi plasate pe scenă înainte de începerea concertelor și vor rămâne acolo până la final.

Pentru a limita la minim timpul de schimbare a formațiilor, trupele cu toboșar stângaci vor cânta fie la începutul, fie la sfârșitul spectacolului. Toate formațiile trebuie să respecte strict instrucțiunile date de organizatori și de managerul de scenă delegat.

VIII. ORDINEA INTRĂRII ÎN CONCURS

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită de organizatori și va fi anunțată cu cel puțin 7 zile înainte de ziua de concurs. Ordinea concertelor celor 14 trupe finaliste va fi stabilită prin tragere la sorți. Ordinea anunțată poate fi modificată, în caz de forță majoră, doar de către Organizator.

IX. JURIUL ȘI PROCESUL DE SELECȚIE

Juriul preselecției și a finalei își desfășoară activitatea după Regulamentul Concursului, respectând spiritul Statutului Federației Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaționale.

Preselecția trupelor care se califică în finală revine organizatorilor, aceștia fiind reprezentați de: Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park și director artistic, și Horea Marc, stage managerul festivalului Jazz in the Park.

Criterii de preselecție: calitatea și originalitatea interpretării.

Criteriile de jurizare, etapa finală după care vor fi stabiliți câștigătorii sunt:
– calitatea interpretării;
– coeziunea grupului;
– originalitate;
– prezența scenică.

Observații

Jurizarea fiecărei formații se va face în funcție de criteriile menționate anterior. Pentru fiecare criteriu, jurații vor acorda note de la 1 la 10. Notele se vor centraliza de la toți jurații și se va întocmi un clasament. În caz de paritate de puncte, decizia președintelui juriului este hotărâtoare. Juriul decide câștigătorii pentru fiecare secțiune a concursului. Deciziile juriului sunt definitive. Pe durata participării în concurs, candidaților le este interzis să contacteze membrii juriului.

X. PREMII

Juriul decide în baza criteriilor prezentate la punctul IX premiile care vor fi acordate la fiecare secțiune a Concursului. Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii, precum și de a acorda premii speciale, altele decât cele menționate în prezentul regulament. Premiile acordate la fiecare secțiune a concursului sunt indivizibile. Nu se acordă nicio derogare de la această regulă.

Valoarea premiilor (net) 

1) Secțiunea Open Air:

– Premiul I: 2.000 euro net, la cursul BNR din ziua plății, și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park în perioada 25 – 28 Iunie 2020 (onorariu 500 euro net, cazare și transport)

– Premiul 2: 1.000 euro net, la cursul BNR din ziua plății, și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park în perioada 25 – 28 Iunie 2020 (onorariu 500 euro net, cazare și transport)

– Premiul 3: 500 euro net, la cursul BNR din ziua plății, și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park în perioada 25 – 28 Iunie 2020 (onorariu 500 euro net, cazare și transport)

2) Secțiunea Compoziție:

Premiul pentru cea mai valoroasă compoziție: 200 euro net la cursul BNR din ziua plății.   

3) Mențiuni speciale:

Trei mențiuni pentru cei mai buni muzicieni: 200 euro net la cursul BNR din ziua plății. 

Observații
– Premiile pot fi cumulate.
– După terminarea etapei finale a Concursului, se vor realiza procedurile necesare între organizatori și câștigători, până în data de 15 Mai 2020.
– Premiile totale sunt în valoare de 4.300 de euro net, după deducerea impozitului de până la 10% din suma impozabilă, conform legislației în vigoare și a convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țările de rezidență a artiștilor participanți/ câștigători (conform legilor în vigoare în data publicării Regulamentului din 15.01.2020).
– Vor fi adăugate pe parcursul organizării premii speciale reprezentând produse și servicii oferite de sponsori.
– În cazul formațiilor din afara României, plata premiilor se va putea realiza doar după prezentarea unui Certificat de Rezidență fiscală în țara de origine, conform legislației în vigoare la data publicării prezentului Regulament. Dat fiind că eliberarea unui astfel de certificat poate dura până la 30 de zile, încurajăm formațiile să solicite certificatul de rezidență fiscală la momentul confirmării participării în concurs.

XI. CLAUZE FINALE Organizatorii Concursului Internațional Jazz in the Parkîşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul evenimentului. Înregistrările audio pot constitui obiectul înregistrării unui suport audio care să fie utilizat în edițiile următoare ale proiectului.

XII. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA BEYOND THE LINE PRODUCTION prin intermediul proiectului Concursul Internațional Jazz in the Park și a formularului de înscriere în concurs prelucrează datele dvs cu caracter personal cu privire la nume, prenume, CNP, locul și data nașterii, seria și numărul cărții de identitate, adresă de email, număr de telefon, profil Social Media/ Website, înregistrări foto/ video, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea în cadrul Concursului Internațional Jazz in the Park.

Sunteți obligați să furnizați datele mai sus menționate, acestea fiind necesare pentru înscrierea formațiilor în concurs, acordarea premiilor, încheierea contractelor de drepturi de autor, întocmirea listelor de participare și alte asemenea, promovarea evenimentelor și activităților Concursului Internațional Jazz in the Park. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de înscrierii cadrul Concursului Internațional Jazz in the Park. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice locale, furnizorul de servicii SSM și SSP, ISU și altor autorități publice, partenerilor organizatorului cu care au fost încheiate acorduri de confidențialitate și doar în cazul în care transmiterea datelor este necesară pentru derularea activității. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la [email protected] De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

XIII. ÎNCETAREA, MODIFICAREA SAU ANULAREA CONCURSULUI

Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral desfășurarea Concursului Internațional Jazz in the Park 2020,  sub următoarele aspecte: (1) numărul de reprezentații, în sensul diminuării sau majorării lor, (2) locația şi / sau data de desfăşurare a acestuia, (3) amploarea concursului sau a reprezentațiilor, (4) numărul de participanți (public) sau de concurenți sau (5) natura evenimentului şi a activităţilor desfăşurate în cadrul acestuia.

Participanții înţeleg şi acceptă că în privinţa (1) datei și locaţiei concrete de desfășurare a reprezentaților, (2) a intervalului de desfăşurare a reprezentanților, (3) a activităţilor artistice care se pot desfăşura sau (4) în privința altor aspecte organizatorice, pot intervenii modificări generate atât de organizarea internă a Organizatorului, cât și de factori externi părților (fenomene meteo severe, dispoziții ale autorităților / instituțiilor publice, ale unor entități private implicate în desfășurarea evenimentelor, modificări ale legislației, limitări impuse de epidemii, boli, restricții de circulație a persoanelor, riscuri de răspândire a unor boli sau epidemii, cauze de forță majoră sau orice alte limitări impuse de autorități publice sau locale din rațiuni de securitate și sănătate publică). Aceste modificări nu vor afecta valabilitatea angajamentului asumat de participanți, aceștia angajându-se în mod irevocabil să se conformeze modificărilor intervenite. Organizatorul are dreptul ca, în mod unilateral, să anuleze concursul sau reprezentațiile, integral sau parțial, înainte sau în timpul desfășurării acestuia sau acestora, precum și dreptul să restricționeze participarea Artistului, a unui sau a mai multor membrii ai formației în oricare din fazele concursului. Asemenea dispoziții vor justifica doar în situații cum ar fi fenomene meteo severe, dispoziții ale autorităților / instituțiilor publice, ale unor entități private implicate în desfășurarea evenimentelor, modificări ale legislației, limitări impuse de epidemii, boli, restricții de circulație a persoanelor, riscuri de răspândire a unor boli sau epidemii, cauze de forță majoră sau orice alte limitări impuse de autorități publice sau locale din rațiuni de securitate și sănătate publică.

Organizatorul va putea de asemenea să refuze sau să restricționeze participarea Artistului, a unui sau a mai multor membrii ai formației, în oricare din fazele concursului, dacă acesta / aceștia nu furnizează o declarație pe proprie răspundere că nu provine din zone / regiuni / localității în care au fost identificate sau vor fi identificate focare de infecție cu boli contagioase sau transmisibile sau dacă acesta / aceștia provin din astfel de zone / regiuni / localități. În asemenea situații, Organizatorul va putea desemna alt Artist sau formație care să participe în locul celui / celei în cauză.

Prin derogare de la regulile stabilite mai sus în privința cheltuielilor suportate de către Organizator, în situații în care are loc modificarea angajamentului, a condițiilor de realizare a concursului (art. 1.1 și art. 1.2) sau când concursul sau reprezentațiile sunt anulate integral sau parțial (art. 1.3), acesta nu va fi ținut să suporte nicio cheltuială ocazionată Artistului, formației sau membrilor acestora în considerarea concursului, precum nicio pierdere materială sau morală, trecută, prezentă sau viitoare suferită în acest context. În situațiile când are loc anularea concursului, Organizatorul îl va putea reprograma la o dată ulterioară care va fi adusă la cunoștința concurenților.

În situații în care are loc modificarea, anularea sau încetarea înainte de termen a Concursului, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul, Organizatorul nu este ţinut la nicio obligaţie asumată faţă de participanţii la Concurs, după cum nu este ţinut nici la plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

XIV. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţii la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă, în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română. 

În cazul unor neconcordanțe între textul în limba română și cel în limba engleză, prevalează varianta în limba română a prezentului Regulament.

 1. CONTACT

Pentru mai multe clarificări sau detalii, ne puteți contacta pe adresa [email protected]