REGULAMENT JAZZ IN THE PARK 2020 – A WALK DOWN MEMORY LANE

 1. DEFINIȚII

Următorii termeni au semnificația convenită în rândurile de mai jos pe parcursul prezentului document, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în mod expres în cuprinsul documentului:

EXPOZIȚIE CU ACCES LIBER: expoziție în cadrul căruia accesul publicului este nerestricționat de achiziția unui bilet de acces și nu este controla de organizatori, în sensul existenței unei porți de acces.

DURATA EXPOZIȚIEI: expoziția este disponibilă publicului larg pe toată durata expunerii ei, respectiv în perioada 25 Iunie, ora 06:00 și 28 Iunie 2020, ora 23:59.

EXPOZIȚIE: totalitatea fotografiilor și suporturilor de expunere afișate în Parcul Central în perioada 25 Iunie – 28 Iunie 2020.

LOCUL: locul de expunere a expoziției.

ORGANIZATOR/II: persoana juridică sau asocierea de persoane juridice care organizează și pun în scenă expoziția. Expoziția Jazz in the Park – A walk down memory lane este co-organizată de de Asociația Fapte (str. Donath, nr. 192, bloc A4, ap. 12, Cluj Napoca, CIF 31425230) și Asociația Beyond the Line Production (str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap. 25, Cluj Napoca, CIF RO 31425273).

PARTENER: persoană fizică/ juridică sau asociere de persoane fizice/juridice care colaborează cu unul dintre organizatori în vederea susținerii realizării expozițiie.

PARTICIPANȚI: toate persoanele care participă la expoziție, Voluntari, reprezentanți ai Partenerilor Comerciali, reprezentanți ai furnizorilor, echipa de organizare sau orice altă terță persoană aflată la un moment dat în locul de derulare a expoziției pe perioada acestuia.

VIZITATORII: persoane fizice care se află la un moment dat în perimetrul de expunere a expoziției pe perioada de derulare a acesteia.

WEBSITE: website-ul proiectului, respectiv www.jazzinthepark.ro

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

2.1. Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de vizitare a expoziției Jazz in the Park – A walk down memory lane.

2.2. Prin vizitatea expozițiie, participanții, voluntarii, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu expoziția accepta și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

2.3. Conținutul prezentului regulament este proprietatea organizatorilor, respectiv Asociația Fapte și Asociația Beyond the Line Production.

2.4. Expoziția Jazz in the Park – A walk down memory lane este administrată de Asociația Fapte în calitate de Organizator și Asociația Beyond the Line Production în calitate de partener principal. Asociația Fapte este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Donath nr. 192, bloc A4, ap. 12, jud. Cluj având CIF 31425230. Asociația Beyond the Line Production este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap.25, jud. Cluj, având CIF RO31425273.

 1. PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A EXPOZIȚIEI

3.1. Expoziția Jazz in the Park – A walk down memory lane este expusă în perioada 25 Iunie – 28 Iunie în Parcul Central din Cluj Napoca.

3.2. Anteție. Expoziția Jazz in the Park – A walk down memory lane NU este un eveniment. În acest sens:

 • Accesul în locația expoziției este liber pentru orice persoană, expoziția fiind realizată în spațiul public.
 • Accesul în locația expoziției nu este restricționat în nici un fel de organizator.
 • Accesul în locație nu este controla de organizatori, în sensul că acesta nu este responsabil de numărul de oameni care vizitează la un moment dat expoziția și/ sau orice comportament al acestora.
 • Organizatorul nu asigură nici un fel de sprijin sau îndrumare vizitatorilor pentru facilitatea vizitării expoziției.
 • Expoziția poate fi vizitată oricând pe perioada în care ea este expusă, ne-existând un program zinlnic de funcționare.
 1. ACCESUL EXPOZIȚIE

4.1. Accesul la expoziție este gratuit și nerestricționat, în sensul în care Ogranizatorii nu percep o taxă de participare și nici nu își asumă răspunderea pentru vizitatorii expozițiie.

4.2. Prin vizitarea expoziție “Jazz in the Park – A walk down memory lane” sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Jazz in the Park, în special website-ul www.jazzinthepark.ro participanții și utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. Regulamentul este disponibil pe website-ul proiectului www.jazzinthepark.ro, precum și la solicitarea expresă a oricărui participant.

4.3. Este interzis accesul pe perimetrul expoziției cu următoarele obiecte:

 • Articole pirotehnice.
 • Cuțite, arme și alte obiecte contondente.
 • Materiale inflamabile sau explozive.
 • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

4.4. Vizitarea expoziție se face cu respectarea regulilor de distanțare sociale în vigoare la momentul vizitării. Respectarea regulilor de distanțare socială cade exclusiv în sarcina participanțiilor/ terților/ vizitatorilor.

4.5. În contextul pandemiei generate de COVID-19 sunt stabilite următoarele reguli speciale de acces:

 • Participanții trebuie să păstreze o distanță de siguranță de cel puțin 2 m față de ceilalți participanți, de reprezentații organizatoriului și sau de orice altă persoană afaltă în Parcul Central pe perioada derulării expozițiie.
 • Participanții trebuie să evite formarea de grupuri. Participanții pot forma grupuri de maxim 6 persoane care nu sunt membrii ai acelelași familii, dar nu mai mult de numărul maxim de persoane într-un grup în spațul public conform legislației în vigoare privind regulile de distanțare socială ca urmare a pandemiei generate de COVID-19.
 • Participanții sunt încurajați să poate o mască medicală sau non-medicală pe întreaga durată a vizitării expoziție. Pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie, masca se poziţionează astfel încât să acopere integral nasul, gura şi bărbia.
 • Participanții sunt încurajați să-și dezinfecteze mâinie folosidn dezinfectantul pe bază de alcool.
 • Nu atingeți exponatele, fotografiile sau suporții.
 • În cazul în care prestați simptome specifice COVID-19, din respect pentru ceilalți participanți, vă rugăm să părăsiți expoziția în cel mai scurt timp și să vă adresați personalului medical calificat.
 • Participanții trebuie să se supună triajului observaţional şi termometrizarea noncontact aleatoriu realizat de către personalul organizatorului special desemnat în acest sens, nefiind permis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce depăşeşte 37,3°C şi/sau simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree). Persoanelor care vor refuza să le fie verificată temperatura li se va interzice, de asemenea, accesul în expoziție.

4.6. Ca urmarea a accesului gratuit și liber la expoziție, participanții își asumă pe proprie răspundere orice consecține care ar putea surveni la nivel medical datorită pandemiei de COVID-19, organizatorii ne având mijloacele de verificare a tuturor vizitatorilor, dat fiind că expoziția nu este un eveniment și că aceasta este amplasată în spațul pulic nerestricționat.

4.7. Ca urmare a accesului gratuit la expoziția “Jazz in the Park – A walk down memory lane”, participanții își asumă răspunderea față de obiectele pe care le dețin și le introduc în perimetrul expoziției, Organizatorii neavând posibilitatea logistică de a verifica Participanții ca urmare a structurii cu acces liber a expoziției. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

5.1. Participanții, voluntarii, partenerii și terți au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a expoziției și în toate locațiile de derulare a acestuia.

5.2. Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a expoziției pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlați participanți la expoziție.

5.3. Participanții, voluntarii, partenerii și terții nu au permisiunea de a distribui, modifica sau copia, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate din, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul expoziție sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor.

5.4. Participanții, voluntarii, partenerii și terți au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlați participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a expoziție.

5.5. Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a expoziție, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.

5.6. Participanții, voluntarii, partenerii și terții au obligația să respecte legile în vigoare privind prevenirea răspândiri corona-virus și cele privind conduita în spațiul public.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

6.1. Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul jazinthepark.ro

6.2. Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la expoziție al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incita expoziției pe perioada de derulare a acestuia.

6.3. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, voluntarii, partenerii și terți le introduc în perimetrul expoziție în perioada de derulare a acestuia.

6.4. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.

6.5. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

6.6. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea față de respectarea normelor de distanțare socială de către vizitatori.

7. REGULI DE CONDUITĂ

7.1. Participanții la expoziție sunt încurajați să facă dovada unui comportament adecvat pentru spațiul public.

7.2. Participanții la expoziție au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participante.

7.3. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru expoziție fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor.

7.4. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu expoziția și Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori.

7.5. Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la expoziție, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, , echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea expoziție și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul expoziție, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun.

7.6. Participanții la expoziție înțeleg și acceptă să respecte regulile de distanțare socială impuse de pandemia COVID 19 așa cum sunt ele explicate la pct. 4.5. – 4.6. și în conformitatea cu legislația în vigoare la momentul derulării expoziției.

 1. DREPTURI INTELECTUALE

8.1. Fotografiile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de legea  8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor.

8.1. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la organizatori se pedepsește conform legii.

8.3. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor.

 1. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A EXPOZIȚIE

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul expoziției.

9.2. Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale expoziției.

9.3. Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia expoziției.

9.4. Participanții în virtutea participării lor la expoziție, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul expoziție pe perimetrul de derulare a acestuia.

9.5. Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publice, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării proiectului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la expoziție, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora.

9.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați expoziția, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea proiectului.

9.7. Participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament.

9.8. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale expoziției pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul expoziție fără acordul prealabil al Organizatorilor.

10. ALTE INFORMAȚII

10.1. Sugestii și reclamații

10.1.1. Participanții, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa [email protected].

10.2. Obiecte pierdute

11.2.1. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

11. LITIGII

11.1. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.

11.2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social.

11.3. Prin participarea la evenimentele organizate de Jazz in the Park sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Jazz in the Park, în special website-ul www.jazzinthepark.ro utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament.

12. LIMITE DE RESPONSABILITATE

12.1. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că participă la evenimentele Jazz in the Park – A walk down memeory lane pe riscul propriu. Organizatorii, Asociația Fapte, Asociația Beyond the Line Production, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul expoziție sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc.

12.2. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că conținutul expoziției este prezentat fără nici o garanție de orice natură.

12.3. Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.

Cluj-Napoca, 19.06.2020