blog img
Regulament oficial

4-7 iulie 2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Concursul „Upbeat and Refreshed Perspectives @ Jazz in the Park” („Concursul”) este organizat si desfasurat de Asociația Fapte, CIF: 31425230, Adresa: str. Donath, nr. 192, ap. 12, Cont bancar:  RO92RNCB0301146246920001, BCR Cluj

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (“Regulamentul Oficial“).

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislatiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul Jazz in the Park: www.jazzinthepark.ro, pe intreaga durată a Concursului.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1   Concursul este organizat si se desfasoara în cadrul festivalului Jazz in the Park în perioada 4 – 7 Iulie 2019 în Parcul Central din Cluj-Napoca. 

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1  Concursul va fi lansat la data de 02.07.2018 si se incheie la data de 09.07.2019 ora 14.00  Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/Jazzintheparkromania.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1  Concursul este deschis participarii persoanelor fizice, cetațeni români sau străini, având domiciliul sau resedința in România, care au împlinit vârsta minima de 18 ani la data inceperii concursului și care sunt consumatori de produse ce contin tutun sau nicotină (“Participantii”).

4.2   Orice încercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Concursul se desfășoară exclusiv pe platforma de socializare Instagram și constă în realizarea unor fotografii în jurul temelor Upbeat (concentrat pe aspectul urban, electrizant, dinamic al spațiului) sau Refreshed (înclinat spre atmosfera relaxantă, cu accent pe cadrul natural al spațiului), in functie de alegerea Participantului.

 5.2 Pentru a participa la concurs un Participant trebuie să:

 • Să aibă 18 ani împliniți la data inceperii concursului si să fie consumator de produse ce contin tutun sau nicotina;
 • Să acceseze site-ul jazzinthepark.ro/glophotochallenge si să completeze formularul de înscriere publicat pe site. Se va lua în considerare pentru înscrierea la concurs doar primul formular completat de către fiecare participant. La înscriere, participantul trebuie sa aleaga una dintre cele două categorii: Upbeat (Ruby) sau Refreshed (Green);
 • În fiecare zi de concurs, participanții înscriși vor primi trei misiuni prin sms, pe numarul de telefon furnizat in formularul de inscriere, în funcție de categoria aleasa la momentul înscrierii. Conform misiunilor, respectiv indicatiilor primite, aceștia vor fotografia și publica fotografiile pe conturile personale de Instagram;
 • Fotografiile trebuie postate cu setare publică. In postare trebuie tag-uit profilul de Instagram jazzintheparkromania, iar descrierea fotografiilor trebuie să conțină hashtagurile: #glophotochallenge, #jazzinthepark2019 #upbeat / #refreshed (în funcție de categoria aleasă) și #Day1Mission1 (acest hashtag se va modifica pe parcurs, în funcție de misiunea primită și de ziua în curs, respectând numărul de zile – 4 – și numărul misiunilor primite în decursul unei zile -3. Modificările pot fi următoarele: #Day1Mission2, #Day1Mission3, #Day2Mission1, #Day2Mission2 etc.);
 • Pentru ca participarea să fie validă, participanții trebuie să aibă profilul PUBLIC.

5.3. Doar fotografiile care respectă indicațiile sus-menționate vor fi luate în considerare în procesul de jurizare.

5.4. La finalul fiecărei zile de concurs (respectiv in data de 4, 5, 6 si 7 iulie), juriul va alege trei fotografii câștigătoare pentru fiecare categorie, respectiv Upbeat sau Refreshed – în total, vor se vor alege șase câștigători / zi.

5.5. În data de 7 iulie 2019, pe lângă cei șase câștigători ai premiilor zilnice, se vor selecta din rândul tuturor participanților înscriși în cele patru zile de concurs, alți trei câștigători, respectiv câte unul pentru fiecare categorie: Best of Green, Best of Ruby și Premiul de Popularitate.

5.6. Câștigătorii vor fi anunțați personal în dimineața zilei următoare, și la finalul concursului, public, printr-o postare pe pagina de Facebook si pe pagina de Instagram Jazz in the Park Romania, prin tag-uirea numelor/conturilor in postarile respective. Excepție face ziua de duminică, 7 iulie, în care câștigătorii vor fi anunțați personal la finalul activităților, după ora 22:00.

5.7. Nu vor fi acceptate în concurs materiale fotografice cu caracter defăimător sau care pot aduce prejudiciu de imagine altor persoane, precum si fotografiile care contin imaginea unor minori sau a altor persoane atat timp cat acestea pot fi identificate cu usurinta sau imagini clare cu produse din tutun.

5.8. Participanții, prin fotografiile postate, vor respecta limitele decenței și bunei purtări.

5.9. Organizatorul își rezervă dreptul să anuleze participarea oricărui înscris care nu respectă prevederile prezentului regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice material fotografic care are poate fi interpretat ca având un caracter defăimător sau care poate aduce un prejudiciu de imagine fie Organizatorului fie persoanelor ce apar în imagine.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA LOR

6.1   În cadrul Concursului se vor acorda următoarele tipuri de premii:

Premii jurizare:

 • Premiu zilnic Upbeat: 3 premii/ zi (câte un produs pentru fiecare câștigător), pentru fotografiile înscrise în categoria Ruby;
 • Premiu zilnic Refreshed: 3 premii/zi (câte un produs pentru fiecare câștigător), pentru fotografiile înscrise în categoria Green;
 • Premiul Best of Green – Citybreak de trei zile la Roma, pentru două persoane (însoțitorul Câștigătorului trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți la data validării Câștigătorului) (transport si cazare incluse);
 • Premiul Best of Ruby – Citybreak de trei zile la Berlin, pentru două persoane (însoțitorul Câștigătorului trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți la data validării Câștigătorului) (transport si cazare incluse);
 • Premiul de Popularitate pentru fotografia cu cele mai multe like-uri;
Tip premiu Premiu Numar premii Valoare premiu in lei + TVA Valoare impozit Valoare bruta premiu (lei) Valoare totala (lei)
Premiu Upbeat (4-5 iulie) Căști 6 250 1500 1500
Premiu Upbeat (6-7 iulie)Boxe portabile625015001500
Premiu zilnic Refreshed Fotoliu puf 12 250 3000 3000
Premiu best of Upbeat Citybreak Berlin (3 zile, transport si cazare incluse) 1 3000 267 3267 3267
Premiu best of Refreshed Citybreak Roma (3 zile, transport si cazare incluse) 1 3000 267 3267 3267
Premiu popularitate Pick-up 1 750 17 767 767

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Jurizarea câștigătorilor se va face la finalul fiecărei zile, de către un juriu format din trei persoane: un fotograf profesionist, un reprezentant Jazz in the Park din departamentul de Social Media si un reprezentant Jazz in the Park din departamentul de comunicare al Organizatorului. Fotografiile vor fi evaluate după capacitatea lor de a surprinde atmosfera din cele două concepte ale concursului, Upbeat și Refreshed, așa cum sunt prezentate în prezentul Regulament. De asemenea, se vor lua în calcul aspecte precum: compoziția fotografiei, expreisivitatea fotografică, capacitatea de a transmite un mesaj și, implicit, conformitatea cu prezentul Regulament.

7.2 Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook Jazz in the Park https://www.facebook.com/jazzintheparkromania si pe pagina de Instagram jazzintheparkromania printr-o postare separata, prin tag-uirea numelor/conturilor in postarile respective.

7.3 Premiile zilnice si premiul de Popularitate vor fi acordate in ziua anuntarii castigatorilor prin ridicare personala de la standul glo din cadrul festivalului Jazz in the Park. Premiile best Upbeat/Refreshed (city breaks) vor fi oferite sub forma de voucher simbolic, toate detaliile calatoriei urmand a fi discutate si agreate intre Organizator si Castigatori.

7.4  La acordarea premiului Organizatorul dacă are temei de a se îndoi de veridicitatea vârstei declarate, poate solicita câștigătorului să dovedească acest lucru prin prezentarea unui act de identitate. Organizatorul nu va înregistra în niciun fel informațiile din actul de identitate.

7.5 Pentru a putea fi validat, fiecare potențial câștigător va primi un mesaj privat pe Facebook sau pe profilul de Instagram cu care a participat in concurs. În acest mesaj i se vor cere: numele și prenumele și o confirmare pe proprie răspundere că are peste 18 ani si este consumator de produse din tutun sau nicotina în vederea verificării îndeplinirii dreptului de participare prevăzut la art. 4.1. de mai sus. Acesta va trebui să transmită printr-un răspuns la mesajul primit informațiile cerute in timp de maxim 24 ore/1 zi (24 ore de la primirea mesajului din partea Organizatorului). În cazul în care câștigătorul nu va transmite informațiile complete sau nu va răspunde în termenul aici menționat, acesta va fi invalidat, neavând dreptul de a solicita premiul ulterior. Toate datele cerute potențialilor câștigători vor fi folosite cu caracter exclusiv pentru validarea și punerea în posesie a premiului.

7.6 Câștigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile nedistribuite ca urmare a invalidării câștigătorilor sau neprezentării acestora în vederea primirii premiilor vor rămâne in posesia Organizatorului. În cazul în care câștigătorul nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va pierde orice drept asupra premiului fără plata niciunei despăgubiri.

7.7 Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul Concursului, înlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; în cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, asa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDERE

8.1   Prin participarea la Concurs, Participantul declară pe propria răspundere următoarele:

 1. Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor fiind unicul răspunzător cu privire la utilizarea acestora.
 2. Participantul a luat la cunoștință toate prevederile prezentului regulament și le-a înțeles pe deplin, prin participarea la prezenta promoție fiind de acord cu toate prevederile Regulamentului.

8.2   Organizatorul:

 1. Nu este răspunzător pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către consumator;
 2. Este exonerat de orice răspundere pentru orice prejudiciu suferit de către câștigători în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 3. Nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
 4. Nu este răspunzător pentru nicio eroare în datele furnizate de către câştigători, acurateţea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător, imposibilitatea înscrierii în promoţie datorită ilizibilităţii datelor personale, codului înscris;
 5. Nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului dorit;

SECTIUNEA 9 DATE CU CARACTER PERSONAL

9.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Concursului. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.Tuturor participantilor la Concurs, in calitate de persoane vizate le sunt garantate conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15) de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18). 

9.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului in vederea atribuirii premiilor: nume, prenume, adresa, telefon, CNP (pentru premiile cu valoare unitara neta mai mare de 600 RON).

9.3 Prin participarea la prezentul Concurs, Participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, CNP) sa fie procesate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentului Concurs.

9.4 In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

9.4.1 Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. 

9.4.2 Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:

10.1 Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

10.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea tarifelor telefonice normale pentru pentru aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul Oficial, contravaloarea serviciilor de internet).

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

Concursului va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei acesrui Concurs, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA:

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a‐si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului

12.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor Codului civil in vigoare. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca