blog img
Politica GDPR

ASOCIAȚIA FAPTE prin intermediul proiectului Concursului Art in the Park și a formularului de înscriere în concurs prelucrează datele dvs cu caracter personal cu privire la nume, prenume, CNP, locul și data nașterii, seria și numărul cărții de identitate, adresă de email, număr de telefon, profil Social Media/Website, înregistrări foto/ video, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea în cadrul proiectul Art in the Park.   

Sunteți obligați să furnizați datele mai sus menționate, acestea fiind necesare pentru înscrierea proiectelor în concurs, acordarea premiilor, încheierea contractelor de drepturi de autor, întocmirea listelor de participare și alte asemenea, promovarea evenimentelor și activităților proiectului Concursul Art in the Park.

Refuzul dvs determină imposibilitatea înscrierii cadrul proiectului Concursul Art in the Park.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice locale, furnizorul de servicii SSM și SSP, ISU și altor autorități publice, partenerilor organizatorului cu care au fost încheiate acorduri de confidențialitate și doar în cazul în care transmiterea datelor este necesară pentru derularea activității. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la gdpr@fapte.org. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca