blog img
REGULAMENT CONCURS PROIECTE – FONDUL JAZZ IN THE PARK

1. ORGANIZATORI

Fondul Jazz in the Park este organizat de Asociația Fapte. Fondată la Cluj în 2007, Asociația Fapte organizează proiecte culturale pentru dezvoltarea comunităților. Proiectele noastre construiesc comunități preocupate de artă și cultură, de spațiul public și de dezvoltarea orașelor.

Credem că oamenii și comunitățile pot fi ceea ce-și doresc să fie. Credem în puterea transformatoare a culturii, în capacitatea sa de a mobiliza comunitatea, de o împuternici și inspira. Dezvoltăm proiecte în direcția resemnificării spațiului public, a dezvoltării de audiențe și a intervenției culturale.

2.   DESPRE CONCURS/INTRO

Jazz in the Park este și va rămâne un eveniment al comunității. Am dovedit că împreună putem face multe lucruri frumoase pentru Cluj: am contribuit la  conturarea spiritului liber al orașului, am redat locuitorilor săi plăcerea de a se întâlni în Parcul Central, iar în 2015 ne-am luat în primire Someșul. Și am făcut toate aceste lucruri bucurându-ne de întâlnirea cu muzica bună și cu oamenii care ne seamănă.  În 2015 am mers și mai departe, creând Fondul Jazz in the Park.

În 2015 Jazz in the Park a devenit primul proiect din România care a introdus conceptul de bilet neobligatoriu: accesul la festival este liber, dar cei ce doresc își pot achiziționa un bilet simbolic, iar banii strânși din aceste bilete intră într-un fond destinat susținerii de proiecte în bine orașului.

În 2017 Fondul Jazz in the Park și-a propus să susțină activități culturale, sociale și educaționale utile orașului. Din cei 61.880 lei strânși am finanțat organizarea unei școli de vară pentru copii din Pata Rât și realizarea unui parc de joacă în comunitatea care locuiește lângă groapa de gunoi a Clujului. Apelul de proiecte are ca scop identificarea și finanțarea unui proiect sau mai multor proiecte care să primească suma de 11.000 lei (în sumă brută și totală) pentru dezvoltarea de proiecte de intervenție culturală în spațiul public. Proiectele care vor integra comunitatea de la Pata Rât vor primi punctaj suplimentar.

3.   TEMA CONCURSULUI

În 2017 Fondul Jazz in the Park își propune să susțină proiecte de intervenție culturală în spațiul public din Cluj-Napoca și împrejurimi. Fondul Jazz in the Park oferă sprijin financiar, organizatoric și de comunicare pentru dezvoltarea de proiecte cu o durată de maxim 6 luni și care vor fi implementate în perioada 1 decembrie 2017 – 31 mai 2018.

4.   CRITERII DE PARTICIPARE

Pentru a fi considerat eligibil, proiectul trebuie să răspundă la următoarele cerințe:

 • este propus de o persoană fizică, ONG sau un grup de inițiativă;
 • înscrierea în concurs se face folosind formularul de aplicare completat, semnat și ștampilat;
 • să respecte tema concursului: intervenție culturală în spațiul public clujean;
 • se încadrează în bugetul pus la dispoziție în cadrul apelului de proiecte: maxim 11.000 lei.

Ce proiecte NU pot fi finanțate:

 •                    Proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi activitățile acestui concurs;
 •                    Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 •                    Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
 •                    Proiecte de natură politică;
 •                    Proiecte de natură religioasă;
 •                    Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 •                    Proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 •                    Nu încurajăm achizițiile de produse.

5.      VALOAREA FINANȚĂRILOR ACORDATE

Suma maximă disponibilă pentru proiectul sau proiectelor câștigătoare este de 11.000 lei.

6. DURATA PROIECTELOR

Proiectele trebuie derulate într-o perioadă de maxim 6 luni (1 decembrie 2017 – 31 mai 2018).

7. CALENDARUL PROGRAMULUI

 •       13.09.2017:                  Lansarea apelului de proiecte
 •       22.10.2017:                      Data limită de depunere a proiectelor
 •       23.10 – 06.11.2017:       Selecția proiectelor finaliste
 •       07.11.2017:                             Anunțarea proiectelor câștigătoare
 •       01.12.2017 – 01.06.2018:    Implementare și monitorizare

8.      SELECȚIA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR

8.1.                        Înscrierea în concurs

Propunerile de proiect vor fi prezentare pe formularul standard al Fondului Jazz in the Park, care poate fi descărcat de aici.

Cererile de finanțare completate și semnate, alături de anexele solicitate, vor fi depuse într-un singur exemplar în format electronic la adresa comunitate@jazzinthepark.ro.

Un solicitant poate depune maxim două cereri de finanțare în cadrul Fondului Jazz in the Park.

Data limită de primire a aplicațiilor este 22 octombrie 2017, ora 23:59.

8.2.                        Preselecția proiectelor

Preselecția proiectelor presupune verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a solicitanților și a proiectelor depuse de aceștia conform criteriilor menționate la pct. 4.

Propunerile de proiect care nu respectă unul sau mai multe criterii stabilite la pct. 4 Criterii de participare vor fi excluse din concurs.

Organizatorii Fondului Jazz in the Park își rezervă dreptul de a solicita clarificări suplimentare solicitanților pentru a stabili eligibilitatea acestora și/ sau a proiectelor depuse.

8.3.                        Criterii de jurizare

Pentru selecția finală a proiectelor înscrise în concurs vom ține cont de următoarele criterii:

 • Fezabilitate: proiectul poate fi implementat cu resursele avute la dispoziție în perioada de timp propusă de echipa de proiect.
 • Relevanță față de tema concursului: proiectul este relevant pentru tema concursului.
 • Relevanță față de grupul țină: proiectul este relevant pentru comunitatea Pata Rât.

8.4.                        Jurizarea proiectelor

Fiecare cerere de finanțare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare de către juriul Fondului Jazz in the Park.

Juriul Fondului Jazz in the Park este format din Meda Corovei, managerul Fondului Jazz in the Park, Corina Brândușan, PR Manager Fapte și Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park.

8.5 Stabilirea proiectelor câștigătoare

MembriI juriului își rezervă dreptul de a selecta proiectele pe care le consideră cele mai adecvate viziunii Jazz in the Park și Fondului Jazz in the Park. Decizia comitetului de selecție a proiectelor nu poate fi contestată. Decizia comitetului de selecție de a nu acorda finanțare unor idei de proiecte este definitivă. Sunt aprobate proiecte educaționale, culturale și sociale utile Clujului, iar inițiativele care vor integra comunitatea de la Pata Rât vor primi punctaj suplimentar.

Proiectele necâștigătoare pot solicita grilele de evaluare și feedback-ul membrilor juriului în termen de maxim 10 zile de la data publicării rezultatelor printr-o solicitare scrisă la adresa de email comunitate@jazzinthepark.ro.

În urma evaluării, juriul va selecta proiectul câștigător și proiectele aflate pe lista de rezerve a fondului Jazz in the Park.

9.      FINANȚAREA PROIECTELOR

Proiectul sau proiectele declarate câștigătoare vor semna un contract de finanțare conform modelului pus la dispoziție de organizatori.

Plata finanțării se va face în două tranșe, conform condițiilor contractului de finanțare, prin virament bancar în lei, pe baza facturii emise de beneficiar (în cazul persoanelor juridice).

Suma maximă ce poate fi acordată unui proiect este de 11.000 de lei brut. Organizatorii vor reține la sursă toate taxele și contribuțiile în funcție de tipul beneficiarului în acord cu legislația în vigoare la momentul semnării contractului.

IMPLEMENTARE ȘI MANAGEMENT FINANCIAR

9.1.                        Prevederi referitoare la plăți

Un avans de 30% din valoarea sumei aprobate va fi plătit după semnarea contractului de finanțare.

Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarii pot solicita un avans intermediar de maxim 50% din valoarea sumei aprobate. Acordarea avansului intermediar este condiționată de decontare în prealabil a minim 90% din cheltuielile aferente avansului acordat la semnarea contractului și de prezentarea unui raport de progres intermediar.

Ultima tranșă de finanțare va fi decontată o dată cu depunerea raportului final și nu poate fi mai mică de 20% din valoarea sumei aprobate.

9.2.                        Rapoarte intermediare și finale

Beneficiarii vor depune un raport intermediar de progres (narativ și financiar) la 6 luni de la semnarea contractului.

Raportul final va fi depus în termen de maxim 30 de zile de la încheierea proiectului conform contractului de finanțare.

Rapoartele de progres intermediare și finale vor cuprinde cel puțin următoarele informații:

–          Stadiul implementării activităților și eventualele modificări survenite în calendarul de activități inițial.

–          Modificări ale proiectului, dacă este cazul.

–          Informații referitoare la evenimentul public de lansare și/sau alte evenimente/expoziții la care beneficiari au participat pe perioada de derulare a proiectului.

–          Stadiul financiar al proiectului (lista cheltuielilor realizate și copii ale documentelor justificative).

Rapoartele de progres intermediar și final vor fi realizate pe modelul pus la dispoziție de organizatori și vor fi depuse în format electronic la adresa comunitate@jazzinthepark.ro.

9.3.                        Cheltuieli eligibile

Următoarele categorii de cheltuieli vor fi considerate eligibile:

–          Cheltuieli specifice de implementare a proiectului (achiziție de materiale, cheltuieli de înregistrare, cheltuieli aferente realizării efective a proiectului).

–          Cheltuieli cu deplasările (transport, cazare, masă etc)

–          Cheltuieli de marketing și promovare a proiectului

–          Cheltuieli administrative

Pentru a putea fi considerate eligibile, cheltuielile realizate în cadrul proiectului trebuie:

–          Să fie realizate în perioada de implementare a proiectului.

–          Să fie însoțite de documente justificative emise pe numele beneficiarului (facturi, chitanțe, bonuri fiscale, bilete de călătorie, contracte etc).

–          Să fie în conformitate cu bugetul proiectului.

–          Să fie necesare derulării proiectului.

–          Să fie întocmite conform legislației fiscale aplicabile.

10. TERMENI ȘI CONDIȚII

Câștigătorii se obligă să respecte calendarul propus și își vor asuma întreaga răspundere pentru eventuale prejudicii pe care proiectul lor le-ar putea cauza consumatorilor finali, autorităților sau terților de orice fel. Beneficiarii vor fi responsabili de respectarea legislației în vigoare, iar asociația Fapte nu poate fi făcut responsabilă pentru eventualele pagube produse către terți, de organizațiile beneficiare, în timpul desfășurării proiectelor finanțare sau de nerespectarea legislației aplicabile de către beneficiarii Fondului Jazz in the Park.

Beneficiarii Fondului Jazz in the Park se angajează la prezentarea unui raport de evaluare narativ și financiar, conform formularului pus la dispoziție de organizatori, în termen de maxim 10 zile de la finalizarea proiectului.

Câștigătorii cedează Asociației Fapte dreptul de a prezenta proiectele și activitățile acestora în cadrul oricărui tip de prezentare publică, materiale de promovare, materiale de presă sau media, în scopuri non-comerciale.

11.  ALTE CLAUZE

Asociația Fapte, în calitate de organizator, și juriul Fondului Jazz in the Park vor soluționa orice cazuri nespecificate în prezentul regulament.

Eventualele litigii apărute între organizatori, juriu și participanții/ beneficiarii Fondului Jazz in the Park vor fi soluționate pe cale amiabilă între părți.

În cazul in care părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești în a căror raza teritorială de competență se află sediul organizatorului.

Înscrierea unei proiect în concurs implică acceptarea fără rezerve a acestor termeni și condiții.

Contact

Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la numărul de telefon +40371 186 439

sau la adresa de e-mail: comunitate@jazzinthepark.ro.

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca