Actualizare: 1 septembrie – ora 17:00

INTRODUCERE

Festivalul Jazz in the Park 2021 se organizează în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de propagarea virusului COVID-19, Organizatorii acestui eveniment îşi asumă responsabilitatea de a organiza şi desfăşura Festivalul Jazz in the Park 2021 cu respectarea normelor legale incidente.

În acest context, Organizatorii vor depune toate diligenţele necesare în vederea actualizării informaţiilor din prezentul Regulament şi în vederea adoptării măsurilor de protecţie necesare raportat la modificările legislative ce vor fi aplicabile pe toată durata de desfăşurare a evenimentului. 

De asemenea, având în vedere volatilitatea şi imprevizibilitatea modalităţii în care va evolua situaţia epidemiologică, Organizatorii vor întreprinde demersuri de informare corectă a tuturor persoanelor interesate de acest eveniment cu privire la normele de protecţie aplicabile pe perioada Festivalului. 

Organizatorii vor suplimenta numărul de bilete pentru fiecare locaţie în care se desfăşoară evenimentul în măsura în care acest aspect va fi permis de legislaţia aplicabilă.

 1. DEFINIȚII 

Următorii termeni au semnificația convenită în rândurile de mai jos pe parcursul prezentului document, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în mod expres în cuprinsul documentului:

BILET sau abonament, individual sau de grup: un document emis în format digital sau pe suport de hârtie, prin care se atestă dreptul de acces al unei persoane sau grup de persoane la unul sau mai multe evenimente din cadrul festivalului pentru un număr de zile limitat. Biletele au un număr unic de identificare și sunt nenominale. 

BRĂȚARĂ DE ACCES: însemn aplicat de Organizatori după validarea Biletului și parcurgerea etapelor de verificare/ testare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, care atestă faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita una sau mai multe locații de festival, în una sau mai multe zile, conform drepturilor oferite de Bilet. 

CUMPĂRĂTORUL BILETULUI: persoană fizică care achiziționează unul sau mai multe bilete și/ sau abonamente de acces la festival.

DURATA FESTIVALULUI: durata de timp cuprinsă între începutului și sfârșitul festivalului așa cum este ea comunicată public prin intermediul website-ului www.jazzinthepark.ro. 

DURATA EVENIMENTULUI: durata de timp cuprinsă între începutului și sfârșitul evenimentelor și concertelor din cadrul festivalului așa cum sunt ele comunicate public pe website-ului www.jazzinthepark.ro

FESTIVALUL: totalitatea concertelor, acțiunilor, programelor, spectacolelor și altor servicii organizate de Jazz in the Park pentru o anumită durată și într-unul sau mai multe locuri clar menționate pe durata festivalului. 

LOCUL: oricare din locațiile/ zonele în care se desfășoară activitățile festivalului așa cum sunt ele menționate la secțiunea specifică a website-ului www.jazzinthepark.ro . 

ORGANIZATOR/II: asocierea de persoane juridice care organizează și pun în scenă festivalul Jazz in the Park, având drepturi exclusive asupra acestuia. Festivalul Jazz in the Park este co-organizat de Asociația Fapte (str. Donath, nr. 192, bloc A4, ap. 12, Cluj Napoca, CIF 31425230) și Asociația Beyond the Line Production (str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap. 25, Cluj Napoca, CIF RO 31425273). 

PARTENER COMERCIAL: persoane fizice/juridice sau asociere de persoane fizice/juridice care desfășoară o activitate comercială independentă, autorizată conform legii, în cadrul Festivalului, în baza unei relații contractuale cu unul dintre Organizatorii Festivalului. 

PARTENER: persoană fizică/ juridică sau asociere de persoane fizice/juridice care colaborează cu unul dintre organizatori în vederea desfășurării unei acțiuni culturale, comerciale, de promovare sau orice alt tip de acțiune agreată de comun acord în baza unei relații contractuale în cadrul Festivalului. 

PARTICIPANȚI: toate persoanele care participă la festival pe baza unui bilet de acces sau a unei invitații. 

PARTICIPANȚI NEAUTORIZAȚI: toate persoanele fizice care se află la un moment dat în locul de derulare a festivalului pe perioada de derulare a acestuia, fără a deține un drept legal de acces sau care au dobândit acest drept în mod ilegal prin metode precum, dar nelimitându-se la: falsificarea unui bilet sau a unei brățări de acces, achiziția unui bilet sau a unei brățări de acces de la Comercianți neautorizați de Organizator. 

PRODUS: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorului în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta.

SERVICIU: orice serviciu pus la dispoziție sau achiziționat de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorilor sau în legătură cu acestea. 

TERȚI: persoane fizice/ juridice altele decât Organizatorii, Partenerii, Partenerii Comerciali, Participanții, Cumpărătorii, Donatorii sau Vizitatorii Festivalului.

VIZITATORII: persoane fizice/juridice care au dreptul de a participa la Festival, alții decât Participanții, cum ar fi dar nelimitându-se la Voluntari, reprezentanți ai Partenerilor Comerciali, reprezentanți ai furnizorilor, echipa de organizare sau orice altă terță persoană aflată la un moment dat în locul de derulare a festivalului pe perioada acestuia și care deține un drept valid de participare la festivalul.

VOLUNTAR ÎNSCRIS: persoană care completează formularul de înscriere ca Voluntar în cadrul Festivalului. 

VOLUNTAR PARTICIPANT: persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani care în urma completării unui formular de înscriere valid a fost selectată pentru participarea ca voluntar în cadrul Festivalului Jazz in the Park. 

WEBSITE: website-ul festivalului, respectiv www.jazzinthepark.ro 

2. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 

 • Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare la festivalul Jazz in the Park 2021. 
 • Prin participarea la festival, participanții, voluntarii, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu festivalul acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.
 • Prin achiziționarea biletelor cumpărătorii se obligă să respecte Regulamentul, procedurile de verificare și testare pentru prevenirea răspândirii COVID, regulile de acces la Festival precum și orice alte reguli de participare la festival care îi sunt aduse la cunoștință prin mijloace de comunicare online sau offline.
 • Conținutul prezentului regulament este proprietatea organizatorilor Festivalului Jazz in the Park, respectiv Asociația Fapte și Asociația Beyond the Line Production. 
 • Festivalul Jazz in the Park 2021 este administrat de Asociația Fapte în calitate de Organizator și Asociația Beyond the Line Production în calitate de co-organizator. Asociația Fapte este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Donath nr. 192, bloc A4, ap. 12, jud. Cluj având CIF 31425230. Asociația Beyond the Line Production este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, str. Al. Vlahuță, bl. LAMA A, ap.25, jud. Cluj, având CIF RO31425273.

 1. PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A FESTIVALULUI 

1. Festivalul Jazz in the Park 2021 se derulează în perioada 2-5 Septembrie 2021 în următoarele locații:

 • Parcul Etnografic Romulus Vuia, Cluj Napoca
 • Campusul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj Napoca
 • Parcul Iulius, Cluj Napoca 

 1. Programul de derulare a evenimentelor în locațiile de festival anterior amintite va fi comunicat de Organizator pe canalele proprii de comunicare și în mass-media cel târziu cu 10 zile înainte de eveniment. 
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica locațiile de derulare a evenimentelor. În cazul unor astfel de modificări, biletele achiziționate vor rămâne valabile pentru noua locație de derulare a evenimentului. 
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a suplimenta locațiile de derulare a festivalului. 

 1. ACCESUL LA FESTIVAL 

1. Locații cu acces gratuit 

Accesul în următoarele locații de eveniment este gratuit în limita capacității spațiului de eveniment:

 • IULIUS PARC¸ în perioada 3-5 Septembrie
 • CAMPUS USAMV, în perioada 4 –5 Septembrie 

2.Locații cu acces pe bază de bilet. Bilete și tipuri de bilete

În cadrul festivalului sunt disponibile 3 tipuri de bilete în funcţie de specificul fiecărei locații de derulare a evenimentului, astfel:

 • PARCUL ETNOGRAFIC ROMULUS VUIA 
  • Bilet de o zi – conferă participantului dreptul de acces în locația “Parcul Etnografic Romulus Vuia” la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul 16.00 – 22.00 pentru ziua pentru care a fost achiziționat. 
  • Bilete tip abonamente – conferă participantului dreptul de acces în locația “Parcul Etnografic Romulus Vuia” la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul 16.00 – 22.00 în fiecare zi a festivalului în care locația este activă. 
  • Accesul copiilor cu vârsta de până la 7 ani inclusiv este gratuită dacă sunt însoțiți de cel puțin un adult care deține un bilet valabil de acces la locația “Parcul Etnografic Romulus Vuia”. 
 • IULIUS PARC – GALA DE DESCHIDERE
  • Bilet gală de deschidere – conferă participantului dreptul de acces în locația “Iulius Parc” la evenimentele, concertele și activitățile derulate în data de 02.09.2021.
  • Accesul copiilor cu vârsta de până la 7 ani inclusiv este gratuită dacă sunt însoțiți de cel puțin un adult care deține un bilet valabil de acces la locația “Iulius Parc”. 
 • FESTIVAL PASS
  • Bilete tip abonamente – conferă participantului dreptul de acces în locația “Parcul Etnografic” și „Iulius Parc – Gala de Deschidere” la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul 16.00 – 22.00 în perioada 3-5 Septembrie pentru Parcul Etnografic, respectiv data de 02 Septembrie pentru Iulius Parc – Gala de Deschidere. Accesul copiilor cu vârsta de până la 7 ani inclusiv este gratuită dacă sunt însoțiți de cel puțin un adult care deține un bilet valabil de acces la locația “Iulius Parc”. 

 1. Vânzarea biletelor 
  1. Biletele și abonamentele pot fi achiziționate exclusiv online pe platforma www.entertix.ro și www.bilete.ro
  2. Plățile cu privire la achiziționarea biletelor se fac prin intermediul Partenerului Comercial cu respectarea Termenilor și Condițiilor acestora. 
  3. Prețul final al biletului include taxele de administrare și procesare, taxa de timbru Crucea Roșie, taxa de timbru pentru monumente istorice, taxe aferente organismelor de gestiune colectivă. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru taxele de administrare și procesare care pot să difere în funcție de Partenerii Comerciali, de la care se achiziționează biletul. În acest sens, Organizatorul recomandă ca înainte de achiziţionarea unui bilet să fie verificată secţiunea de Termeni şi Condiţii a Partenerului Comercial de la care achiziţionează biletul.
  4. Vânzarea biletelor va fi oprită la momentul epuizării unei categorii de bilete. Organizatorul îşi rezervă dreptul să suplimenteze numărul de bilete şi să le pună în vânzare, în situaţia în care normele legale incidente referitoare la evenimentele în aer liber vor suferi modificări care să permită participarea unui număr mai mare de spectatori în cadrul aceleiaşi locaţii.
  5. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită cu excepția cazurilor expres specificate în cuprinsul art. 8 din prezentul Regulament.
  6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul Biletelor fără a fi nevoie de o înștiințare

prealabilă. Preţul biletului este cel afişat la momentul achiziţionării acestuia de pe platformă.

 1. Invitații

Invitațiile și/ sau biletele cu valoare 0 lei conferă deținătorilor aceleași drepturi ca deținerea unui bilet de acces. În cadrul Festivalului sunt disponibile 4 tipuri de invitații:

 • Invitații de o zi pentru o locație – conferă participantului dreptul de acces în locația menționată la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul orar specificat pentru o zi din cadrul Festivalului. 
 • Invitație tip abonamente – conferă participantului dreptul de acces în locația menționată la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul specificat în fiecare zi a festivalului în care locația este activă. 

 1. Preschimbarea biletelor, abonamentelor și invitațiilor în brățări de acces 
  1. Preschimbarea biletului de acces, a abonamentului, a biletului de grup sau a invitației valide la Festival în brățară de acces este condiționată de îndeplinirea formalităților de acces la Festival, inclusiv în ceea ce privește verificarea certificatelor de vaccinare și/ sau a rezultatelor testelor COVID-19 conform legislației în vigoare și prevederilor Art. 4.e. din prezentul Regulament. 
  2. Brățară de acces conferă deținătorului drepturile și obligațiile similare biletului de acces. 
  3. Brățările de acces vor avea culori și însemne distincte în funcție de vârsta participanților și tipul de bilet achiziționat, conferind participanților drepturi diferite (de ex. dreptul adulților de a achiziționa alcool și tutun). 
  4. Participanții și vizitatorii au obligația purtării brățării pe mână, în loc vizibil, pe toată durata de valabilitate a acesteia, precum şi pe toată durata în care se află în una dintre locaţiile evenimentului.
  5. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica integritatea brățărilor de acces la intrare și de oricâte ori consideră necesar în perimetrul Festivalului, în toate locațiile și pe toată durata de derulare a festivalului. 
  6. Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a fiecărui vizitator sau participant la festival. 
  7. În cazul avarierii sau pierderii, brățară nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un nou bilet sau să părăsească locația evenimentului. 
  8. Organizatorii nu vor schimba brăţările rupte, descusute sau lipite, acestea fiind considerate invalide. 
  9. În cazuri bine justificate, Participanții și Invitații se pot prezenta la InfoPoint pentru înlocuirea unei brățări valide (care nu sunt deteriorate, rupte, cusute, etc.) prezentând biletul de acces. Astfel de situații includ, dar fără a se limita la: brățara a fost strânsă prea tare, culoarea brățării nu corespunde tipului de bilet achiziționat etc.

 1. Accesul în locație 
  1. Accesul la eveniment se face prin scanarea biletului, fie printat, fie în format electronic, de pe dispozitivele mobile ale participanţilor. Accesul este posibil doar pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectivă sau un abonament pentru evenimentele din cadrul locației Parcul Etnografic și Gala de Deschidere – Iulius Parc.
   Recomandăm prezentarea biletelor în format electronic pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2.
  2. Accesul la evenimente se face în limita capacității locației în spațiile de eveniment cu acces gratuit (Iulius Parc în perioada 3-5 Septembrie și Campus USAMV și perioada 4-5 Septembrie).  
  3. Având în vedere prevederile legale incidente la momentul redactării prezentului Regulament, accesul în oricare dintre locațiile Festivalului este permis persoanelor:
   1. care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care prezintă adeverinţa de vaccinare în acest sens,
   2. care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore, 
   3. care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore.
   4. care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV2
  4. Organizatorul pune la dispoziția Participanților posibilitatea de testare antigen rapid la intrarea în locaţiile evenimentului, contra cost, prin intermediul Partenerilor săi Comerciali. 
  5. Persoanele care nu prezintă un certificat de vaccinare sau un test negativ conform prevederilor art. 4.e.ii. sau cele care prezintă un test antigen rapid pozitiv prin testarea la fața locului, nu vor avea acces în locația de Festival. 
  6. Minorii sunt exceptaţi de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la eveniment şi de la verificarea în Registrul electronic naţional de vaccinare.În cazul unui rezultat pozitiv la testarea antigen rapidă la fața locului, Organizatorul are obligația informării Direcției de Sănătate Publice cu privire la identitatea persoanei testate pozitiv.
  7. Pentru siguranța participanţilor, a echipei de organizare şi a celorlalte persoane implicate în activităţile Festivalului, la intrarea în fiecare locaţie a Festivalului se va efectua un triaj observațional și nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). La intrarea în perimetrul evenimentului, se va verifica temperatura fiecărui participant, utilizând dispozitive non-contact. Persoanelor care refuză verificarea temperaturii sau a căror temperatură depășește 37,3 grade Celsius li se va refuza accesul în perimetrul Festivalului, cu aplicarea prevederilor din art. 8. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se va repeta o singură dată măsurarea temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. Este interzis accesul persoanelor care înregistrează temperatură măsurată mai mare de 37,3 grade Celsius. 
  8. Accesul în locație este condiționat de purtarea măștii de protecție care acoperă gura și nasul. Purtarea măștii este obligatorie pe toată perioada în care vă aflați în perimetrul evenimentului. Minorii peste 5 ani vor purta mască. Persoanelor care nu poartă mască și/ sau nu o poartă corespunzător (cu acoperirea gurii și nasului) le va fi refuzat accesul în perimetrul evenimentului. 
  9. Participarea la concertele și activitățile din cadrul evenimentului Jazz in the Park 2021 se va face în limita capacității fiecărei locații și scene din cadrul Festivalului, cu respectarea normelor legale aplicabile.
  10. Din motive de siguranță și pentru a putea parcurge procedurile de triere şi acces în locaţie, accesul la eveniment începe cu 60 de minute înainte de începerea primului concert și se va face etapizat. Vă rugăm să vă luați suficient timp pentru a parcurge procedurile de acces. 
  11. Dacă părăsiți spațiul de eveniment, reintrarea în locație este permisă doar pe baza unei brățări de acces valabilă pentru ziua în curs și locația în cauză. 
  12. Intrarea și ieșirea în/din spațiul de eveniment se face prin locurile special amenajate. Vă rugăm să respectați fluxurile de intrare/ieșire conform marcajelor și mențineți distanța fizică și la intrarea/ieșirea din spațiul de eveniment.
  13. Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a festivalului. Este interzis accesul pe perimetrul festivalului cu următoarele obiecte:
   1. Articole pirotehnice.
   2. Cuțite, arme și alte obiecte contondente. 
   3. Droguri.
   4. Materiale inflamabile sau explozive. 
   5. Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți. 
  14. Participanții își asumă răspunderea față de obiectele pe care le dețin și le introduc în perimetrul festivalului. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 
  15. Este permis accesul cu animale de companie în Parcul Etnografic și în Campusul USAMV, cu condiția respectării regulamentului privind animalele de companie în spațiul public (animalele vor fi ținute în lesă, câinii de talie mare sau rase agresive obligatoriu poartă botniță, etc.). În cazul în care participanții la eveniment nu respectă regulile privind animalele de companie, Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor și animalelor de companie la eveniment, respectiv de a îndepărta din perimetrul festivalului persoanele care sunt depistate încălcând aceste reguli în timpul derulării oricărei activităţi din cadrul evenimentului. În Iulius Parc, accesul cu animale nu este permis. 

 1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ SANITARĂ 
  1. Respectarea distanțării minime între persoane/scaune, astfel cum este aceasta prevăzute în normele legale în vigoare la momentul desfăşurării evneimentului, este obligatorie de la intrarea în incinta evenimentului și până la părăsirea locului unde se desfășoară evenimentul. 
  2. Participanților le este interzisă schimbarea amplasării scaunelor precum şi amplasarea de rogojini/ pături în alte locuri decât cele special marcate de Organizatori cu respectarea distanțării de 2 metri între persoane. Este interzisă unirea mai multor pături/ rogojini/ scaune. 
  3. În perimetrul evenimentului nu este permisă formarea de grupuri ad-hoc. Vă rugăm să respectați tipul de bilet/ abonament achiziționat.
  4. Fiecare locație și zonă din cadrul festivalului are o capacitate limitată. Capacitatea fiecărei zone este afișată la intrare, iar accesul se face etapizat, în funcție de numărul de persoane ce pot participa la eveniment într-o anumită locaţie. Excepție face scena principală a cărei capacitate este egală cu numărul de bilete disponibile. 
  5. După ocuparea locurilor la unul dintre concerte, vă rugăm, să evitați pe cât posibil deplasările în cadrul zonei respective. În cazul efectuării acestor deplasări, vă rugăm să respectați distanța minimă prevăzută de lege față de celelalte persoane.
  6. Respectarea distanțării fizice între persoane este obligatorie la toate punctele de acces în diferitele zone ale evenimentului, precum și în cadrul zonelor comerciale (târg vintage, magazin merchandising, bar etc. )
  7. Purtarea măștii este obligatorie pe tot parcursul evenimentului atât timp cât participanții se află în incinta evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul. 
  8. Vă recomandăm ca pe toată durata Festivualului să deţineţi mască (preferabil încă una de rezervă, aparte de cea purtată), dezinfectant de mâini, respectiv pelerină și haine groase, în caz de condiții meteorologice nefavorabile.
  9. Vă rugăm să folosiți soluțiile dezinfectante puse la dispoziție de organizatori. 
  10. Spațiile de eveniment sunt dezinfectate cu rigurozitate de către Organizatori după fiecare eveniment. 
  11. Utilizarea toaletelor este permisă pe toată durata desfășurării evenimentului. Organizatorii asigură dezinfecția periodică a acestora. 
  12. Păstrarea distanței între persoane este obligatorie și la intrarea/ieșirea din zona toaletelor.
  13. Este interzisă schimbarea de rogojine/ pături sau alte obiecte cu ceilalți participanți la Festival.

 1. REGULI GENERALE DE CONDUITĂ PE DURATA EVENIMENTULUI
  1. Participanții la eveniment sunt obligaţi să dovedească un comportament adecvat pentru evenimentele publice. 
  2. Participanții la eveniment au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participante.  
  3. Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru evenimentului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor. 
  4. Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu evenimentul și cu Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori. 
  5. Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la eveniment, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea evenimentului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul evenimentului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun. 
  6. Participanții la eveniment înțeleg și acceptă să respecte regulile de distanțare socială impuse având în vedere situaţia epidemiologică actuală, așa cum sunt ele explicate la art. 5 și în conformitate cu legislația în vigoare la momentul derulării evenimentului. 

 1. EVACUAREA SPAȚIULUI DE EVENIMENT 
  1. Evacuarea spațiului de locație se face începând  cu 30 de minute după finalizarea ultimului concert din ziua și locația respectivă,  gradual în fiecare dintre locații în funcție de rânduri. 
  2. Vă rugăm să respectați indicațiile prezentate la fața locului în privința ordinii de evacuare oferite de Organizatori. 
  3. Activitățile din cadrul evenimentului se vor finaliza zilnic, cel târziu la ora 23.00. Vă rugăm să vă asigurați că părăsiți perimetrul evenimentului până la ora 23.30, conform indicațiilor echipei de Organizare. 

 1. ANULAREA BILETELOR ȘI RETURNAREA CONTRAVALORII ACESTORA
  1. Biletele/ abonamentele achiziționate nu pot fi anulate sau schimbate.  
  2. Se returnează contravaloarea biletelor  în următoarele situații:
   1. în situaţia în care o zi de eveniment sau mai multe zile de eveniment sunt anulate în avans de către Organizatori din motive care țin situația epidemiologică locală/ regională/ națională, de dispoziții legale privind prevenirea răspândirii COVID-19 care interzic derularea de evenimente publice, de starea de alertă sau urgență instituită la nivel național care interzice sau limitează derularea evenimentelor. În această situație, contravaloarea biletelor va fi returnată Cumpărătorilor conform politicii de retur a Partenerului Comercial de la care a fost achiziționat biletul. 
   2. în cazul anulării unui eveniment sau unei locații de eveniment de către Organizator în avans, indiferent de motiv. În această situație, contravaloarea biletelor va fi returnată Cumpărătorilor conform politicii de retur a Partenerului Comercial de la care a fost achiziționat biletul. 
  3. Contravaloarea biletelor nu se returnează în următoarele situații:
   1. În cazul condițiilor meteo nefavorabile, cu excepția cazului în care evenimentul este anulat de Organizator, conform art. 8.b.ii. 
   2. În cazul în care participantul nu prezintă dovada vaccinării sau un test negativ SARS-COV-2 conform art. 4.e.ii și refuză testarea rapidă la fața locului. 
   3. În cazul în care în urma testării antigen rapide la fața locului, rezultatul testului este pozitiv. 
   4. Nu se returnează contravaloarea biletelor în cazul în care accesul deținătorilor de bilete este refuzat de Organizatori pe motive justificate și care ține de siguranța celorlalți participanți la eveniment (refuzul de a purta mască, simptome specifice de răceală și gripă, refuzul de a respecta distanțarea socială și/ sau capacitatea maximă a locațiilor, temperatură peste 37,3 grade Celsius, alte asemenea)
   5. În cazul biletelor de grup/ familie nu se returnează contravaloarea totală sau parțială 
   6. Nu se returnează contravaloarea biletelor pentru o zi din festival în cazul schimbării artiștilor anunțați la momentul achiziției biletului. Biletele oferă acces cumpărătorului în locația de derularea a unuia sau mai multor evenimente din cadrul festivalului și nu la un anumit concert. 
   7. Nu se returnează contravaloarea biletelor nefolosite din pachetul de abonamente.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR
  1. Participanții au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a evenimentului și în toate locațiile de derulare a acestuia. 
  2. Participanții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a eveniment pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți participanți la eveniment. 
  3. Paricipanţilor le este interzisă distribuirea, modificarea sau copierea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, crearea de lucrări derivate, transferarea, vânzarea sau folosirea conținutului evenimentului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor. 
  4. Participanții au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca reprezentând un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a evenimentului. 
  5. Participanții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil. 
  6. Participanții au obligația să respecte legile în vigoare privind prevenirea răspândiri corona-virus și cele privind conduita în spațiul public. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător conform Ordinului 3245/1805/2020 – în vigoare la momentul redactării/actualizării prezentului Regulament.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR 
  1. Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane.  Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.jazinthepark.ro.
  2. Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la eveniment al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incita evenimentului pe perioada de derulare a acestuia. 
  3. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, vizitatorii, voluntarii, partenerii și terți le introduc în perimetrul evenimentului în perioada de derulare a acestuia. 
  4. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții și Vizitatorii, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 
  5. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.
  6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la Festival, atât anterior, cât și pe întreaga durată a Festivalului. 
  7. Organizatorul își rezervă dreptul a modifica capacitățile maxime ale locațiilor de derulare a Festivalului în acord cu normele de siguranță sanitară în vigoare. 

 1. DREPTURI INTELECTUALE 
  1. Fotografiile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de Legea  nr. 8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor. 
  2. Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la Organizatori se pedepsește conform legii. 
  3. Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor. 

 1. ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A EVENIMENTULUI 
  1. Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul evenimentului.  
  2. Participanții și Vizitatorii înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale evenimentului.  
  3. Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia evenimentului.  
  4. Participanții și Vizitatorii în virtutea participării lor la eveniment, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul evenimentului pe perimetrul de derulare a acestuia. 
  5. Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării proiectului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la eveniment, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora. 
  6. Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați evenimentului, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea proiectului. 
  7. Participanții și Vizitatorii nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament. 
  8. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale evenimentului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul evenimentului fără acordul prealabil al Organizatorilor. 

 1. ALTE INFORMAȚII
  1.  Sugestii și reclamații

Participanții, vizitatorii, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa [email protected]

        2. Obiecte pierdute 

 1. Obiectele pierdute și găsite pot fi aduse la Info Point-ul festivalului, tot aici proprietarii le vor putea recupera în termen de 48 de ore, dar nu mai târziu de ora 12.00 a următoarei zile după încheierea festivalului. 
 2. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtul acestora. 

 

 1. LITIGII 
  1. Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.
  2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social. 
  3. Prin achiziționarea unui bilet/ abonament, prin participarea la evenimentele organizate de Jazz in the Park sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Jazz in the Park, în special website-ul www.jazzinthepark.ro vizitatorii și participanții confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII
  1. Participanții înțeleg și sunt de acord că participă la evenimentele Jazz in the Park 2021 pe riscul propriu. Organizatorii, Asociația Fapte, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot fi ţinuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul evenimentului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc. 
  2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Festival, în sarcina acestuia neexistând o obligație legală de supraveghere a minorilor. Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile de orice natura cauzate persoanelor sub 18 ani de către terte persoane, incluzand dar nelimitându-se la participanții Festivalului.
  3. Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de Organizatori sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori. Participanții înțeleg și sunt de acord că acest conținut al evenimentului este prezentat fără nicio garanție de orice natură. 
  4. Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp. 
  5. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător conform Ordinului 3245/1805/2020 – în vigoare la momentul redactării/actualizării prezentului Regulament.

Ultima actualizare a Regulamentului: 01.09.2021