blog img
REGULAMENTUL CONCURSULUI ART IN THE PARK

Cluj-Napoca, România, 4 – 7 Iulie 2019

I. DESPRE CONCURS

Organizator: Asociația Fapte

Concursul: Concursul Art in the Park

Scop: Concursul Art in the Park urmărește selectarea unor instalații de artă / arhitectură și finanțarea realizării acestora în cadrul festivalului Jazz in the Park 2019 și/ sau la alte evenimente culturale realizate sub egida Jazz in the Park.

 Perioada de desfășurare:

 • Înscriere în concurs: 21 Martie – 18 Aprilie
 • Comunicare finaliștilor procesului de selecție: 22 Aprilie
 • Întâlnire cu proiectele finaliste: 23-25 Aprilie
 • Comunicarea instalațiilor câștigătoare: 26 aprilie
 • Producția instalațiilor: Mai – Iunie 2019
 • Expunerea instalațiilor: 4-7 Iulie 2019 în cadrul Jazz in the Park

Regulament
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare ”Regulamentul”). Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, pe pagina concursului (www.jazzinthepark.ro/artinthepark ). Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa art@jazzinthepark.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării în prealabil, cu minim o (1) zi lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor. 

II.  TEMA CONCURSULUI

Concursul Art in the Park urmărește selectarea unor instalații de artă / arhitectură și finanțarea realizării acestora în cadrul festivalului Jazz in the Park 2019. Tema festivalului din acest an este ‘Time for friends’. Sunt apreciate instalațiile care presupun interacțiune, materiale eco friendly,  creează locuri de întâlnire și sunt vizibile pe timp de zi și pe timp de seară. Cuvintele cheie recomandate pentru fiecare locație sunt orientative și nu ridică restricții în privința propunerilor ce pot fi trimise pentru concurs.

Instalațiile înscrise în concurs trebuie să ofere o soluție artistică pentru activarea unui  spațiu din cele propuse în cadrul festivalului Jazz in the Park:

1.Poarta de acces

Poarta de acces în spațiul festivalului este amplasată pe Aleea Principală la intrarea în parc dinspre Opera Maghiară. Lățimea acestei alei este de 8 m. În privința înălțimii, poarta de acces ar trebui să aibă în cel mai mic punct al ei 4 m, iar în cel mai înalt, 6 m. De menționat este faptul că aleea principală nu este suprafață dreaptă ci curbată. În cazul acestei instalații este posibilă racordarea la curent (dacă instalația în sine o cere).

Facts & keywords: Prin zona respectivă se va face accesul în festival, motiv pentru care instalația ar trebui să marcheze intrarea în spațiul și atmosfera de eveniment.  Keywords: comunitate, natură, muzică jazz, interacțiune.

2.  Lacul

Instalațiile propuse pentru activarea lacului Chios din Parcul Central trebuie să se focuseze în special pe malurile acestuia. Nu sunt permise instalațiile gândite pentru insula de pe Lacul Chios. De asemenea, orice instalație gândită pentru suprafața  apei ar trebui să nu restricționeze accesul/ navigația ambarcațiunilor de agrement existente pe lac. Dimensiunea instalației trebuie să fie adecvată spațiului de afișare disponibil.

Facts & keywords:  Lacul o să fie folosit și populat în timpul festivalului (bărcuțe, rațe și lebede). Instalațiile ar trebui fie să pună în evidență peisajul deja existent, fie să aducă un plus valoare / o perspectivă diferită asupra zonei, de preferat să fie vizibile atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte.  Keywords: natură, comunitate, conviețuire, environment friendly.

3. Aleea Centrală

Instalațiile propuse pentru aleea centrală ar trebui să țină cont de lățimea acestei alei: 8 m. Pentru a nu restricționa circulația persoanelor pe alee, recomandăm ca instalațiile să nu  fie mai late de 4 m, fie să fie suspendate deasupra solului. Dpdv al înălțimii instalației, aceasta ar trebui să aibă o dimensiune adecvată, observabilă în raport cu elementele înconjurătoare (termen de comparație – mărimea unei persoane adulte).  De asemenea, în cazul acestei locații trebuie să se țină cont de fluxul constant de oameni, deci de stabilitatea și siguranța instalației. Dimensiunea instalației trebuie să fie adecvată spațiului de afișare disponibil.

Facts & keywords: lungimea utilizabilă (total sau parțial)  a aleii este de aproximativ 200 m. Instalațiile pretabile pentru această zonă pot fi: spații de șezut, sculpturi, instalații interactive, etc. Keywords: comunitate, interacțiune, trafic, expunere.

4. Zona de Hamace

Locația instalației este  zona de copaci situată pe tronsonul dintre aleile centrale și aleea de biciclete din Parcul Central.  Practic, este vorba de zona verde din dreapta scenei principale. Ca întindere, zona de hamace dispune de maximum 3.000 mp exploatabili total/ parțial pentru realizarea instalației. A se ține cont de faptul că acest spațiu  este o zonă cu iarbă & copaci activată cu pături și hamace în timpul festivalului. Instalația ar trebui să fie adecvată spațiului de afișare(site specific), ușor observabilă în raport cu elementele înconjurătoare.

Facts & keywords: Instalațiile pretabile pentru această zonă pot fi: leagăne, suporturi alternative de hamace, instalații vizibile atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, instalații care folosesc elementele naturale (fără a fi intruzive sau naturii), etc. Keywords: natură, prieteni, interacțiune, comunitate.

III. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Participanți eligibili

Concursul Art in the Park se adresează tuturor artiștilor individuali, grupurilor artistice, persoanelor juridice cu și fără scop patrimonial care activează în domeniul artei și arhitecturii contemporane. Încurajăm echipele pluridisciplinare care pot genera proiecte complexe.

Concursul Art in the Park se adresează tuturor artiștilor individuali, grupurilor artistice sau persoanelor juridice cu și fără scop patrimonial interesați de domeniul artistic, arhitectural sau orice alte domenii conexe acestora. Încurajăm echipele pluridisciplinare care pot genera proiecte complexe.

Prin înscrierea la Concursului Art in the Park, persoanele fizice și/ sau juridice, anterior amintite declară că au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/ 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, asupra lucrărilor înscrise în Concurs.

Pentru a fi considerat eligibil, proiectul trebuie să răspundă la următoarele cerințe:

 • este propus de o persoană fizică, un grup de persoane fizice, o persoană juridică cu sau fără scop patrimonial sau o asociere între ele, care își desfășoară activitatea artistică în România sau în străinătate și poate implementa proiectul în Cluj;
 • să se înscrie în concurs folosind formularul de aplicare completat până la data de 18 aprilie inclusiv – disponibil pe https://www.jazzinthepark.ro/artinthepark;
 • să respecte tema concursului;
 • să aibă ca finalitate realizarea unei instalații în cadrul festivalului Jazz in the Park 2019.

Ce proiecte NU pot fi finanțate:

 • Proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi activitățile acestui concurs;
 • Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 • Proiecte care au parteneri și/ sau co-finanțatori care se află în conflict de interese cu organizatorii concursului, sponsorii și/ sau partenerii festivalului.
 • Proiecte de natură politică;
 • Proiecte de natură religioasă;
 • Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 • Proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 • Proiecte care sub orice formă pot pune în pericol viața sau securitatea participanților la festival;
 • Proiecte care sub orice formă dăunează mediului înconjurător (prin materialele folosite, prin modul de ancorare, etc.)

Înscrierea în concurs
Înscrierea în concurs se face pe site-ul www.jazzinthepark.ro/artinthepark  în mod continuu până la 18 Aprilie 2019.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 • Formularul de înscriere, disponibil online la adresa www.jazzinthepark.ro/artinthepark până la data de 18 Aprilie 2019
 • Schița tehnică ( care să conțină, de preferat – cote instalație, desene tehnice, vederi)
 • Costurile achiziționării materialelor (Deviz de materiale estimativ) un model de deviz poate fi descărcat de aici:  https://www.jazzinthepark.ro/artinthepark .
 • CV-ul/ Portofoliul autorilor/ organizației care înscrie proiectul (sau proiecte anterioare)
 • Imagini/ piese desenate (schițe de proiect, simulări, fotografii, moodboard etc.)

Cerințe tehnice:

 • Materialele folosite. Se recomandă utilizarea materialelor ușoare, rezistente la ploaie și alte intemperii, și care permit expunerea instalației artistice în aer liber, neprotejată de precipitații sau diferențe de temperatură, pentru o perioadă medie de timp. Materialele folosite și sistemul constructiv nu vor pune în pericol mediul înconjurător sau sănătatea publicului vizitator. Materialele folosite, la fel ca și instalația asamblată, trebuie sa fie ignifuge și rezistente la intemperii.
 • Sistemul de montare/ demontare. Se recomandă un sistem constructiv optim pentru asamblări și dezasamblări repetate.
 • Sistemul de fixare.  Instalații vor fi prevăzute, acolo unde este cazul, cu un sistem de fixare de sol/ soclu, luând în calcul faptul că accesul publicului la instalații nu va fi restricționat. Sistemul de prindere/ fixare, acolo unde este cazul trebuie să respecte condițiile de siguranță pentru participanții la festival.  În cazul în care instalațiile propuse au o greutate considerabilă, acestea trebuie prevăzute cu un sistem de ancorare proporțional. Sistemul de ancorare trebuie să fie conform spațiului în care este amplasată instalația și nu trebuie să prezinte un pericol pentru publicul participant. Nu se permite realizarea unor fundații punctuale, doar sisteme plane, așezate direct pe teren. Limita de greutate pentru întreaga instalație este de 500 kg.

Observații

Modificarea conceptului tehnic  sau artistic a instalațiilor propuse este interzis fără anunțarea și acordul organizatorilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza finanțarea unui proiect înscris pe criterii de neconcordanță cu condițiile de participare.

Prin completarea și transmiterea prezentului formular, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate și stocate de Asociația Fapte în vederea derulării Concursului Art in the Park, conform politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal din prezentul regulament.

Toţi participanții la concurs trebuie să citească şi să accepte Regulamentul înainte de a se înscrie.

Nerespectarea regulilor şi condiţiilor prevăzute în Regulament va duce la depunctarea  în concurs sau la descalificare. Prin transmiterea formularului de înscriere confirmaţi că aţi citit, înţeles şi sunteţi de acord cu Regulamentul.

Participanții declară pe proprie răspundere că au dreptul de a înscrie proiectele în concurs și că sunt autorii și proprietarii drepturilor de autor ale respectivelor proiecte artistice.

Pentru proiectele declarate câștigătoare, organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta respectivele proiecte/ lucrări artistice fără vreo obligație financiară în cadrul ediției 2019 a proiectului Art in the Park, în orice alt tip de prezentare publică, material de promovare, de presă sau media, în scopuri non-comerciale și în legătură cu proiectul Jazz in the Park în edițiile curente și viitoare ale acestuia.

Anunț rezultate selecție
Fiecare candidat va primi confirmarea sau refuzul, respectiv invitația oficială de până la data de 22 aprilie 2019.

IV. VALOAREA FINANȚĂRII

Bugetul de producție și onorarii

Suma disponibilă pentru anul 2019  în cadrul Concursului Art in the Park este de 45.000 de lei brut.

Valoarea finanțărilor acordate nu poate depăși 15.000 de lei brut/ instalație. Din valoarea totală a finanțării minim 12.000 lei brut vor reprezenta costuri de producție a instalației și maxim 3.000 de lei brut onorariile artiștilor participanți la realizarea instalației.

Din suma totală alocată finanțării fiecărui proiect, Asociația Fapte, calculează, reține și achită impozitul pe veniturile din drepturi de autor în cuantum de 10% după deducerea cotei forfetare de 40% conform prevederilor legale în vigoare la data publicării prezentului Regulament pentru beneficiarii persoane fizice ai prezentului Concurs, rezultând o sumă netă de 14.100 de lei, conform legislației în vigoare la data publicării regulamentului. Suma finală netă, poate suferi modificări. Asociația Fapte va aplic normele de impozitare din momentul încheierii contractului de drepturi de autor.

Din suma totală alocată finanțării, beneficiarii persoane juridice, înregistrați în scopuri de TVA au obligativitatea calculării, reținerii și achitării TVA. Suma brută maximă care poate fi facturată către Asociația Fapte de beneficiarii persoane juridice este de 15.000 de lei inclusiv TVA.

În situația în care bugetul instalației depășește suma de 15.000 de lei, participanții își asumă responsabilitatea finanțării diferenței de buget. Nu se acceptă parteneriate de co-finanțare cu entități care ar necesita promovare în cadrul evenimentului și care pot sub orice formă intra în conflict de interese cu sponsorii și partenerii festivalului Jazz in the Park 2019 sau ai Asociației Fapte. Orice astfel de parteneriat trebuie menționat în formularul de înscriere și pre-aprobat în scris de către Organizator.

Asociația Fapte își rezervă dreptul de a modifica suma maximă disponibilă, precum și numărul de proiecte finanțate.

Tranșe de finanțare

Bugetul alocat proiectelor se acordă în două tranșe:

 • 75% din totalul costurilor de producție (max. 9.000 de lei brut) în termen de 7 zile de la semnarea contractului de premiere/ finanțare.
 • 25% din totalul costurilor de producție (max. 3.000 de lei brut) + 100% din bugetul de onorarii (max. 3.000 de lei brut) în termen de 14 zile de la finalizarea festivalului Jazz in the Park 2019.

În cazuri excepționale, acolo unde specificul proiectului o impune, organizatorii își rezervă dreptul de a face realocări între cele două tranșe de finanțare conform negocierilor individuale cu fiecare din echipele de proiect câștigătoare în cadrul Concursului Art in the Park.

Transport
În cazul în care artistul/grupul artistic  nu este din municipiul Cluj-Napoca, transportul acesteia din orașul de reședință către Cluj-Napoca și retur va fi asigurat de organizatori, pe bază de decont, în limita sumei de 400 lei/ proiect.

Cazare și masă
În cazul în care artistul/ grupul artistic nu este din municipiul Cluj Napoca, organizatorii asigură cazare în regim de hostel pentru maxim 3 persoane/ proiect pentru un număr de maxim 4 nopți și/ sau decontarea cheltuielilor de cazare în limita a 60 lei/ noapte/ persoană pentru un maxim de 3 persoane/ proiect și 4 nopți de cazare.

Organizatorii asigură două mese pe zi pe perioada festivalului la restaurantele partenere și/ sau în regim de catering.

V. PRODUCȚIA, MONTAREA, DEMONTAREA ȘI DEPOZITAREA INSTALAȚIILOR

Producția  propriu-zisă a instalațiilor cade în sarcina participanților la Concursul Art in the Park.

Pre-producția instalațiilor va avea loc în perioada 29 Aprilie – 22 Iunie 2019, perioadă în care Participanții au obligația de a transmite Organizatorilor,  conform unui calendar stabilit de comun acord, imagini cu progresul instalației.

Montajul propriu-zis al instalației va avea loc în perioada 1- 3 Iulie 2019. Montajul instalației cade în sarcina Participanților. În cazul anunțării în prealabil (cu minimum 5 zile lucrătoare în avans), Organizatorii pot pune la dispoziția Participanților resurse umane și/ sau logistice pentru montarea instalațiilor.

Demontarea instalațiilor se va face în perioada 8-10 Iulie 2019. Demontarea instalațiilor cade exclusiv în sarcina Participanților. Organizatorii nu pot pune la dispoziția Participanților resurse umane și/ sau logistice pentru demontarea instalațiilor.

Depozitarea instalațiilor cade în sarcina Participanților. Instalațiile trebuie demontate integral până la data de 10 iulie 2019. Organizatorii Concursului nu asigură spațiu de depozitare pentru instalațiile finanțate.

VI. TAXA DE PARTICIPARE

Participarea la Concursul Art in the Park  nu este supusă nici unei taxe.

VII. JURIUL ȘI PROCESUL DE SELECȚIE

Criterii de selecție

 • Originalitatea: proiectul propuneri abordări artistice/ tehnice noi pentru utilizarea spațiului festivalului Jazz in the Park.
 • Relevanța: fundamentarea teoretică a conceptului și relevanța conceptului pentru tema concursului.
 • Fezabilitate: posibilitatea de realizare practică (resurse, producție montare, demontare, transport, etc.) în perioada de timp prevăzută pentru derularea proiectelor și-n bugetul alocat.
 • Utilitate: posibilitatea de interacțiune/ funcționalitatea a instalației
 • impact: impactul estimat asupra publicului festivalului, număr de impresii generate.

Juriul

Juriul va fi compus din Denisa Dan (Manager Secțiunea Art in the Park), Sebastian Crucin (TIFF Unirii Open Air Coordinator), Daniel Popescu (director artistic LightsOn Romania), Răzvan Luca (Head Of Architecture at UNTOLD Festival), Alin Vaida (Director Jazz in the Park)

Procesul de selecție

Fiecare propunere de instalație va fi evaluată conform criteriilor de evaluare de către juriul Concursului Art in the Park.

Membrii juriului își rezervă dreptul de a selecta proiectele pe care le consideră cele mai adecvate viziunii Jazz in the Park și Art in the Park. Decizia comitetului de selecție a proiectelor nu poate fi contestată. Decizia comitetului de selecție de a nu acorda finanțare unor idei de proiecte este definitivă.

Proiectele necâștigătoare pot solicita feedback-ul membrilor juriului în termen de maxim 10 zile de la data publicării rezultatelor printr-o solicitare scrisă la adresa de email art@jazzinthepark.ro.

În urma evaluării, juriul va selecta proiecte finaliste și proiectele aflate pe lista de rezerve a Concursului Art in the Park. Proiectele finaliste se vor întâlni cu juriul concursului. În urma acestei întâlniri se vor stabili proiectele câștigătoare.

VIII. DREPTURI DE AUTOR

Participanții declară pe proprie răspundere că au dreptul de a înscrie proiectele/lucrările artistice în concurs și că sunt autorii și proprietarii drepturilor de autor ale respectivelor proiecte/lucrări artistice așa cum este acesta definit în cadrul Legii nr. 8/ 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin participarea în acest concurs, se încredințează  de către câștigători cesiunea tuturor drepturilor patrimoniale de autor asupra expunerii instalației, pentru orice teritoriu, dar limitată la tipul de folosință, respectiv pentru expunerea în cadrul evenimentului Jazz in the Park 2019  în perioada 4 – 7 Iulie 2019.

Organizatorii îți rezervă dreptul de a solicita expunerea lucrării la alte evenimente marca Jazz in the Park sau evenimente partenere ale festivalului pe o perioadă de un an de la finalizarea festivalului Jazz in the Park 2019, respectiv în perioada 8 Iulie 2019 – 7 Iulie 2020, fără a achita drepturi de autor suplimentare artiștilor pentru expunerea lucrărilor. În cazul în care organizatorii solicită expunerea instalației la alte evenimente partenere, aceștia vor suporta costurile de transport/ montare/ demontare a expoziției, acolo unde este cazul.

Organizatorul garantează prin prezentul regulament că lucrările necâștigătoare nu vor fi expuse, utilizate sau publicate fără acordul participanților, cu excepția menționării numelui proiectului și a rezumatului acestuia pe canalele de comunicare proprii și ale partenerilor proiectului.

Prin participarea în acest concurs fiecare concurent garantează originalitatea lucrării sale și faptul că deține drepturile de folosire/ drepturile de autor ale oricărui element grafic, arhitecturale sau de design înscrise în concurs.

Organizatorul concursului nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la originalitatea lucrărilor participante, inclusiv a celei desemnate de către juriu ca fiind câștigătoare, această obligație, revenind exclusiv în grija participanților.

Pentru proiectele declarate câștigătoare, organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta respectivele proiecte/lucrări artistice fără vreo obligație financiară, în cadrul ediției 2019 a festivalului Jazz in the Park, în orice alt tip de prezentare publică, material de promovare, de presă sau media, în scopuri non-comerciale și în legătură cu Concursul și Secțiunea Art in the Park.

Organizatorii Concursului Art in the Park  îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video instalații expuse cadrul evenimentului. Înregistrările foto și audio-video pot constitui obiectul materialelor de promovare care să fie utilizat în edițiile următoare ale proiectului,

Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul întregului festival. Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale instalațiilor expuse în cadrul festivalului.

Participanții în virtutea participării lor la Concursul Art in the Park, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginilor cu instalațiile din cadrul festivalului.

Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării festivalului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu instalații din cadrul festivalului, fără a fi necesară îi/ le plătească autorilor/ beneficiarilor Concursului Art in the Park vreo remunerație pentru utilizarea acestora.

IX. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA FAPTE prin intermediul proiectului Concursul Art in the Park și a formularului de înscriere în concurs prelucrează datele dvs cu caracter personal cu privire la nume, prenume, CNP, locul și data nașterii, seria și numărul cărții de identitate, adresă de email, număr de telefon, profil Social Media/ Website, înregistrări foto/ video, angajator și datele de contact ale acestuia, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea în cadrul Concursului Art in the Park.

Sunteți obligați să furnizați datele mai sus menționate, acestea fiind necesare pentru înscrierea instalațiilor în concurs, acordarea premiilor, încheierea contractelor de drepturi de autor, întocmirea listelor de participare și alte asemenea, promovarea evenimentelor și activităților Concursului Art in the Park.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de înscrierii cadrul Concursului Art in the Park.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice locale, furnizorul de servicii SSM și SSP, ISU și altor autorități publice, partenerilor organizatorului cu care au fost încheiate acorduri de confidențialitate și doar în cazul în care transmiterea datelor este necesară pentru derularea activității. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la gdpr@fapte.org. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

X. TERMENI ȘI CONDIȚII

Răspunderea participanților și câștigătorilor

Câștigătorii se obligă să respecte calendarul propus și își vor asuma întreaga răspundere pentru eventuale prejudicii pe care proiectul lor le-ar putea cauza consumatorilor finali, autorităților sau terților de orice fel. Beneficiarii vor fi responsabili de respectarea legislației în vigoare, iar asociația Fapte nu poate fi făcut responsabilă pentru eventualele pagube produse către terți, de organizațiile/ persoanele fizice beneficiare, în timpul desfășurării proiectelor finanțate sau de nerespectarea legislației aplicabile de către beneficiarii Concursului Art in the Park.

Câștigătorii se obligă se respecte contractul încheiat cu Asociația Fapte pentru finanțarea și implementarea instalațiilor și își asumă realizarea instalațiilor propuse în condiții de calitate artistică și tehnică corespunzătoare, exercitându-și cu profesionalism și responsabilitate totalitatea capacităților creatoare.

Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru:

 • Realizarea instalațiilor în condiții de siguranță față de spațiul în care este expusă, față de mediu și participanții la festival.
 • Asigurarea condițiilor de siguranță și securitate a persoanelor care intră în contact cu instalațiile propuse, inclusiv obținerea de autorizații ISU/ DSP/ DSV și alte asemenea acolo unde legislația o solicită.
 • Plata integrală a cheltuielilor generate de realizarea proiectului care cuprind dar nu le limitează la: costuri de achiziție a materialelor, servicii necesare realizării instalației, drepturi de autor ale artiștilor participanți, alte asemenea.
 • Co-finanțarea proiectului din surse proprii sau atrase conform condițiilor de co-finanțare stabilite de Organizator.
 • Declararea veniturilor realizate prin participarea la Concursul Art in the Park prin completarea și depunerea Declarației unice privind veniturile realizate, în cazul persoanelor fizice, conform plafoanelor stabilite de legislația în vigoare.

Câștigătorii cedează Asociației Fapte dreptul de a prezenta proiectele și activitățile acestora în cadrul oricărui tip de prezentare publică, materiale de promovare, materiale de presă sau media, în scopuri non-comerciale.

Răspunderea organizatorului

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiilor stabilite. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru modul de prezentare a instalațiilor, pentru asigurarea integrității acestora pe perioada festivalului, pentru eventualele accidente ale câștigătorilor, participanților la festival sau echipei de proiect survenite din producția, montarea, demontarea sau utilizarea instalației pe perioada de producție și expunere a acesteia.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube produse către terți, de organizațiile/ persoanele fizice beneficiare, în timpul desfășurării proiectelor finanțate sau de nerespectarea legislației aplicabile de către beneficiarii Concursului Art in the Park.

Organizatorii vor asigura, acolo unde este cazul, o echipă de voluntari dedicată supravegherii instalațiilor și îndrumării publicului participant. Echipa de voluntari nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele pagube produse de către terți instalațiilor pe perioada de derulare a festivalului și/ sau de pagubele produse de prezența instalației oricărui participant sau terț pe perioada festivalului, aceste responsabilități cad exclusiv în sarcina beneficiarilor Concursului Jazz in the Park.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situațiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Concursului sau în privință căruia există suspiciuni de fraudă cu privire la prezentul Concurs.

XI. ÎNCETAREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

În asemenea situații, Organizatorul nu este ținut la nicio obligație asumată față de participanții la Concurs, după cum nu este ținut nici la plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

XII. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanții la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă, în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română.

 XIII. CONTACTPentru mai multe clarificări sau detalii, ne puteți contacta pe adresa art@jazzinthepark.ro

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca