blog img
Regulamentul concursului de proiecte organizat din Fondul Jazz in the Park 2018

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE PROIECTE ARTISTICE FINANȚATE DIN FONDUL COMUNITAR JAZZ IN THE PARK

CUPRINS

 1. ORGANIZATORI
 2. DESPRE CONCURS/ INTRO
 3. TEMA CONCURSULUI
 4. CRITERII DE PARTICIPARE
 5. VALOAREA FINANȚĂRILOR ACORDATE
 6. DURATA PROIECTELOR
 7. CALENDARUL PROGRAMULUI
 8. SELECȚIA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR

8.1.   Înscrierea în concurs

8.2.   Preselecția proiectelor

8.3.   Criterii de selecție

8.4.   Jurizarea proiectelor

8.5.   Stabilirea proiectelor câștigătoare

 1. FINANȚAREA PROIECTELOR

10.1.      Prevederi referitoare la plăți

10.2.      Rapoarte intermediare și finale

10.3.      Cheltuieli eligibile

 1.     DREPTURI DE AUTOR
 2.     TERMENI ȘI CONDIȚII
 3.     ALTE CLAUZE
 4.      ORGANIZATORI

Fondată la Cluj în 2012, Fapte organizează evenimente culturale cu impact în comunitate. Credem că oamenii și orașele pot fi ce doresc să fie și credem în puterea culturii și a evenimentelor de a contribui la asta.

La Fapte ne asumăm o triplă misiune: de a promova muzica și fotografia contemporană de calitate, crescându-le audiența în țară, de a imagina, experimenta și da noi folosiri spațiului public și de a dezvolta, în comunitățile în care lucrăm, comportamentul social de a dărui.

 1.      DESPRE CONCURS/ INTRO

Jazz in the Park este unul dintre cele mai importante festivaluri culturale din România. Scopul nostru este să producem un impact pozitiv cultural și social la nivelul comunității locale, folosindu-ne de capacitatea unui eveniment cultural de amploare de a mobiliza și a atrage atenția unui public numeros.

Accesul la festival este gratuit pentru că vrem să le dăm posibilitatea tuturor celor interesați să se bucure de muzica bună. Tocmai pentru că accesul este liber, ne-am gândit să încurajăm participanții să se implice în comunitate și să contribuie. Astfel, a apărut Fondul Jazz in the Park. Festivalul este cadrul în care oamenii se adună, iar Fondul e modul în care ei se implică.

Banii strânși din bilete neobligatorii intră în Fondul Jazz in the Park, care în 2015 și 2016

a susținut proiecte artistice, iar în 2017 a susținut proiecte sociale și artistice. În 2015 am strâns 10.000 euro, în 2016 am strâns exclusiv din bilete neobligatorii 15.000 de euro, iar în 2017 – 13.500 de euro. Fondul Jazz in the Park este modul în care un festival cu intrare liberă i-a transformat pe oameni într-o comunitate activă, comunitate ai cărei membri se implică și susțin arta.

 1.      TEMA CONCURSULUI

În 2018 Fondul Jazz in the Park își propune să susțină artiștii și proiectele artistice pe care ei le dezvoltă. Fondul Jazz in the Park susține proiectele care oferă perspective artistice noi, care îmbină varii domenii artistice în moduri inedite sau care propun abordări experimentale ale artei clasice.

Proiectele propuse pot să atingă domenii precum:

 • arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, ceramică, instalații, animație, colaj, film, arhitectură, design, artă conceptuală, etc.);
 • literatură;
 • artele spectacolului (muzică, teatru, dans);
 • alte domenii artistice (noile media, artă culinară, arte multidisciplinare, etc.).

Încurajăm echipele pluridisciplinare care pot genera proiecte complexe și care îmbină forme de manifestare artistică în moduri neobișnuite.

Fondul Jazz in the Park dorește să finanțeze artiști care dau dovadă de excelență în activitatea lor, care demonstrează un angajament pe termen lung față de cariera lor artistică și față de comunitatea artistică locală și care doresc să dezvolte un proiect artistic experimental.

Fondul Jazz in the Park oferă sprijin financiar, organizatoric și de comunicare pentru dezvoltarea de proiecte artistice cu o durată de maxim un an și care au ca finalitate un nou produs artistic, fie el o expoziție de artă, un spectacol artistic, un album muzical sau alte asemenea.

 

 1.      CRITERII DE PARTICIPARE

Pentru a fi considerat eligibil, proiectul trebuie să răspundă la următoarele cerințe:

 • este propus de o persoană fizică sau un grup de inițiativă care își desfășoară activitatea artistică în România sau în străinătate și poate implementa proiectul în Cluj;
 • Să se înscrie în concurs folosind formularul de aplicare completat până la data de 8 aprilie inclusiv – poate fi accesat AICI;
 • să respecte tema concursului: proiecte artistice experimentale;
 • să aibă ca finalitate lansarea unui nou produs artistic;
 • să prevadă cel puțin un eveniment public de lansare în Cluj;
 • rezultatele să poată fi expuse/prezentate în cadrul zonei de artă a Jazz in the Park, ediția 2019.

Ce proiecte NU pot fi finanțate:

 

 •                  Proiecte care nu se înscriu în obiectivele şi activitățile acestui concurs;
 •                  Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 •                 Împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
 •                 Proiecte de natură politică;
 •                 Proiecte de natură religioasă;
 •                 Proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 •                 Proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice.

 

 1.      VALOAREA FINANȚĂRILOR ACORDATE

Suma disponibilă pentru anul 2018 în cadrul fondului Jazz in the Park este de 75.000 de lei. Valoarea finanțărilor acordate poate fi cuprinsă între 8.000-25.000 lei. Din cadrul fondului Jazz in the Park vor fi finanțate minim 3 proiecte.

Asociația Fapte își rezervă dreptul de a modifica suma maximă disponibilă, precum și numărul de proiecte finanțate proporțional cu rezultatele campaniei de strângere de fonduri derulate în perioada martie– iulie 2018 ca parte a Fondului Jazz in the Park.

 

 1.      DURATA PROIECTELOR

Proiectele trebuie derulate într-o perioadă de maxim 10 luni (August 2018 – Mai 2019).

Proiectele pot începe cel mai devreme la data de 1 August 2018 și trebuie finalizate până cel târziu la data de 01.06.2019.

Proiectele trebuie să prevadă cel puțin un eveniment public de lansare pe durata implementării proiectului, altul decât prezentarea produsului artistic în cadrul ediției 2018 a festivalului Jazz in the Park.

 1.      CALENDARUL PROGRAMULUI
 •      28 februarie:                               Lansarea Fondului Jazz in the Park
 •        martie – aprilie:                         Întâlniri de promovare a Fondului Jazz in the Park
 •       8 aprilie:                                     Data limită de depunere a proiectelor
 •       9 – 23 aprilie:                             Selecția proiectelor selectate
 •       25 aprilie:                                   Anunțarea proiectelor selectate
 •       25 aprilie – 3 iulie:                      Derularea campaniei de strângere de fonduri
 •       8 iulie – 31 iulie:                         Semnarea contractelor de finanțare
 •       August 2018 – Iulie 2019:          Implementare și monitorizare
 •       Decembrie 2018 – Aprilie 2019:   Rapoarte intermediare și solicitare avans II
 •       Mai 2018 – August 2019:            Raport și decont final
 1.      SELECȚIA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR

8.1.                        Înscrierea în concurs

Propunerile de proiect vor fi prezentare pe formularul standard al Fondului Jazz in the Park, care poate fi accesat AICI.

Cererile de finanțare vor fi depuse într-un singur exemplar în format electronic pe website-ul Fondului Jazz in the Park.

Un solicitant poate depune maxim două cereri de finanțare în cadrul Fondului Jazz in the Park.

Data limită de primire a aplicațiilor este 8 Aprilie 2018, ora 23.59.

 

8.2.                       Selecția proiectelor

Selecția proiectelor presupune verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a solicitanților și a proiectelor depuse de aceștia conform criteriilor menționate la pct. 4.

Propunerile de proiect care nu respectă unul sau mai multe criterii stabilite la pct. 4 Criterii de participare vor fi excluse din concurs.

Organizatorii Fondului Jazz in the Park își rezervă dreptul de a solicita clarificări suplimentare solicitanților pentru a stabili eligibilitatea acestora și/ sau a proiectelor depuse.

 

8.3.                        Criterii de selecție

Pentru selecția finală a proiectelor înscrise în concurs vom ține cont de următoarele criterii:

 • Fezabilitate: proiectul poate fi implementat cu resursele avute la dispoziție în perioada de timp propusă de echipa de proiect.
 • Relevanță: proiectul este relevant pentru tema concursului.
 • Calitate artistică: proiectul prezintă calitate și claritate în viziunea artistică propusă.
 • Inovație: proiectul propune abordări artistice noi/ experimentale.
 • Promovare: proiectul propune măsuri de promovare și evenimente publice de prezentare a produsului artistic adecvate.

 

8.4.                        Jurizarea proiectelor

Fiecare cerere de finanțare va fi evaluată conform criteriilor de evaluare de către juriul Fondului Jazz in the Park.

Juriul Fondului Jazz in the Park este format din 3-5 membri, colaboratori și parteneri ai Fondului Jazz in the Park. Componența juriul va fi anunțată pe site-ul Fondului Jazz in the Park până cel târziu la data de 1 Aprilie 2018.

Membrii juriului își rezervă dreptul de a selecta proiectele pe care le consideră cele mai adecvate viziunii Jazz in the Park și Fondului Jazz in the Park. Decizia comitetului de selecție a proiectelor nu poate fi contestată. Decizia comitetului de selecție de a nu acorda finanțare unor idei de proiecte este definitivă.

Proiectele necâștigătoare pot solicita grilele de evaluare și feedback-ul membrilor juriului în terme de maxim 10 zile de la data publicării rezultatelor printr-o solicitare scrisă la adresa de email comunicate@jazzinthepark.ro.

În urma evaluării, juriul va selecta proiecte finaliste și proiectele aflate pe lista de rezerve a Fondului Jazz in the Park.

Proiectele finaliste vor fi finanțate în limita sumei mobilizate, iar proiectele aflate pe lista de rezervă vor fi finanțate dacă obiectivul de strângere de fonduri este depășit.

Proiectele ce vor primi finanțare vor fi anunțate în data de 25 aprilie 2018, împreună cu lansarea campaniei de strângere de fonduri aferentă anului 2018.

 

8.5.                        Stabilirea proiectelor câștigătoare

Vor fi finanțate minim 3 proiecte cu o valoare totală de 75.000 de lei. Atât numărul proiectelor finanțate, cât și valoarea acestora poate varia în funcție de bugetele proiectelor depuse și de suma mobilizată în cadrul campaniei Fondului Jazz in the Park 2018.

 

 1.      FINANȚAREA PROIECTELOR

Proiectele declarate câștigătoare vor semna un contract de finanțare conform modelului pus la dispoziție de organizatori.

Plata finanțării se va face în două tranșe, conform condițiilor contractului de finanțare, prin virament bancar în lei, pe baza facturii emise de beneficiar (în cazul persoanelor juridice).

Suma maximă ce poate fi acordată unui proiect este de 25.000 de lei brut, organizatorii reținând la sursă toate taxele și contribuțiile în funcție de tipul beneficiarului în acord cu legislația în vigoare la momentul semnării contractului.

 

 1. IMPLEMENTARE ȘI MANAGEMENT FINANCIAR

10.1.                    Prevederi referitoare la plăți

 

Un avans de 30% din valoarea sumei aprobate va fi plătit după semnarea contractului de finanțare. Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarii pot solicita un avans intermediar de maxim 50% din valoarea sumei aprobate. Acordarea avansului intermediar este condiționată de decontare în prealabil a minim 90% din cheltuielile aferente avansului acordat la semnarea contractului și de prezentarea unui raport de progres intermediar.  

Ultima tranșă de finanțare va fi decontată o dată cu depunerea raportului final și nu poate fi mai mică de 20% din valoarea sumei aprobate.

 

10.2.                    Rapoarte intermediare și finale

Beneficiarii vor depune un raport intermediar de progres (narativ și financiar) cel târziu la 6 luni de la semnarea contractului.

Raportul final va fi depus în termen de maxim 30 de zile de la încheierea proiectului conform contractului de finanțare.

Rapoartele de progres intermediare și finale vor cuprinde cel puțin următoarele informații:

–          Stadiul implementării activităților și eventualele modificări survenite în calendarul de activități inițial.

–          Modificări ale proiectului, dacă este cazul.

–   Informații referitoare la evenimentul public de lansare și/sau alte evenimente/expoziții la care beneficiari au participat pe perioada de derulare a proiectului.

–          Stadiul financiar al proiectului (lista cheltuielilor realizate și copii ale documentelor justificative).

Rapoartele de progres intermediar și final vor fi realizate pe modelul pus la dispoziție de organizatori și vor fi depuse în format electronic la adresa comunitate@jazzinthepark.ro.

 

10.3.                    Cheltuieli eligibile

Următoarele categorii de cheltuieli vor fi considerate eligibile:

–          Cheltuieli specifice de implementare a proiectului (achiziție de materiale, cheltuieli de înregistrare, cheltuieli aferente realizării efective a produsului artistic).

–          Cheltuieli cu deplasările interne și internaționale (în scopul cercetării/documentării și sau prezentării lucrării artistice) – maxim 25% din finanțarea acordată.

–          Cheltuieli de marketing și promovare a proiectului (inclusiv evenimentul de lansare) – minim 10% din finanțarea solicitată.

–          Cheltuieli administrative (închiriere sediu/studio și cheltuieli aferente, birotică, papetărie, taxe, etc.) maxim 10% din finanțarea acordată.

–          Alte cheltuieli specifice proiectului – maxim 5% din finanțarea solicitată.

 

Pentru a putea fi considerate eligibile, cheltuielile realizate în cadrul proiectului trebuie:

–          Să fie realizate în perioada de implementare a proiectului.

–          Să fie însoțite de documente justificative emise pe numele beneficiarului (facturi, chitanțe, bonuri fiscale, bilete de călătorie, contracte etc.).

–          Să fie în conformitatea cu bugetul proiectului.

–          Să fie necesare derulării proiectului.

–          Să fie întocmite conform legislației fiscale aplicabile.

 

 1.  DREPTURI DE AUTOR

Participanții declară pe proprie răspundere că au dreptul de a înscrie proiectele/lucrările artistice în concurs și că sunt autorii și proprietarii drepturilor de autor ale respectivelor proiecte/lucrări artistice.

Pentru proiectele declarate câștigătoare, organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta respectivele proiecte/lucrări artistice fără vreo obligație financiară, în cadrul ediției 2018 a festivalului Jazz in the Park, în orice alt tip de prezentare publică, material de promovare, de presă sau media, în scopuri non-comerciale și în legătură cu Fondului Jazz in the Park.

 

 1.  TERMENI ȘI CONDIȚII

Câștigătorii se obligă să respecte calendarul propus și își vor asuma întreaga răspundere pentru eventuale prejudicii pe care proiectul lor le-ar putea cauza consumatorilor finali, autorităților sau terților de orice fel. Beneficiarii vor fi responsabili de respectarea legislației în vigoare, iar asociația Fapte nu poate fi făcut responsabilă pentru eventualele pagube produse către terți, de organizațiile beneficiare, în timpul desfășurării proiectelor finanțate sau de nerespectarea legislației aplicabile de către beneficiarii Fondului Jazz in the Park.

Beneficiarii Fondului Jazz in the Park se angajează la prezentarea unui raport de evaluare narativ și financiar, conform formularului pus la dispoziție de organizatori, în termen de maxim 30 zile de la finalizarea proiectului.

Câștigătorii cedează Asociației Fapte dreptul de a prezenta proiectele și activitățile acestora în cadrul oricărui tip de prezentare publică, materiale de promovare, materiale de presă sau media, în scopuri non-comerciale.

 

 1.  ALTE CLAUZE

Asociația Fapte, în calitate de organizator, și juriul Fondului Jazz in the Park vor soluționa orice cazuri nespecificate în prezentul regulament.

Eventualele litigii apărute între organizatori, juriu și participanții/beneficiarii Fondului Jazz in the Park vor fi soluționate pe cale amiabilă între părți.

În cazul in care părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor soluționate de instanțele judecătorești în a căror raza teritorială de competență se află sediul organizatorului.

Înscrierea unui proiect în concurs implică acceptarea fără rezerve a acestor termeni și condiții.

Contact

Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la numărul de telefon 0371 186 439 sau la adresa de e-mail: comunitate@jazzinthepark.ro.

 

Cluj-Napoca, 23 februarie 2018

 

Staropramen
George
Mega Image
Enel
Vorbe
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca