blog img
Regulamentul Concursului International Jazz in the Park 2018

Cluj-Napoca, România, 22 – 24 IUNIE 2018, Concurs

I. DESPRE CONCURS

Organizator: Asociația Fapte organizează Concursul Internațional Jazz in the Park în cadrul Festivalului Jazz in the Park.

Scop: Concursul are ca scop încurajarea și promovarea formațiilor care interpretează piese din stilul intitulat generic JAZZ.

Secțiuni concurs: (1) Interpretare și (2) Compoziție

Perioada de desfășurare

 • Înscriere în concurs: 6 februarie – 14 mai 2018
 • Comunicare rezultate preselecție: până la data de 21 mai 2018
 • Concurs prestații live în prezența juriului: 22-24 iunie 2018
 • Decernarea premiilor: 1 iulie 2018

Regulament

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare ”Regulamentul”). Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate pe pagina concursului, la adresa www.jazzinthepark.ro/concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile, cu minim una (1) zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

II. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Participanți eligibili

Concursul Internațional Jazz in the Park (secțiunile Interpretare și Compoziție) se adresează tuturor formațiilor care interpretează piese din stilul intitulat generic JAZZ (găsiți aici lista cu toate genurile acceptate în concurs).

Prin „formație” se înțelege un grup artistic format din cel puțin doi instrumentiști, indiferent de instrumentele la care interpretează.

Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului online disponibil la adresa www.jazzinthepark.ro/concurs, până la data de 14 mai 2018.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs:

 1. Copie a cărții de identitate/certificatului de naștere pentru fiecare membru
 2. Biografia formației
 3. Înregistrarea video (minim 2 minute) a cel puțin unei piese reprezentative pentru formație, interpretate live. Demo-ul (înregistrarea video live a trupei) trebuie să fie uploadat pe Youtube și să reflecte componența actuală a trupei. Calitatea propriu-zisă (tehnică) a înregistrării nu constituie criteriu de jurizare, însă participanții sunt încurajați să prezinte materiale de o calitate cât mai ridicată pentru ca aprecierea membrilor juriului să nu fie viciată. De asemenea, nu sunt importante împrejurările în care a fost făcută înregistrarea (concert live, sala de repetiții etc).
 4. O fotografie color recentă a formației în componența actuală
 5. Formularul de înscriere completat on-line (nume formație, componență, descriere trupă, date de contact etc). Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de participanți.

Observații

Adăugarea altor membri după înregistrarea în concurs este interzisă fără anunțarea și acordul organizatorilor. Schimbarea a mai mult de o treime din membrii grupului este de asemenea interzisă fără anunțarea și acordul organizatorilor. În cazul intrării în finală, membrii care urcă pe scena Jazz in the Park în zilele de 22-24 iunie 2018 trebuie să fie aceiași care au fost înscriși și apar pe video sau cei pe care ulterior juriul i-a admis. În caz contrar, formația va fi descalificată.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unei anumite trupe pe motiv de neconcordanță cu condițiile de participare.

Toți membrii formațiilor participante la concurs trebuie să citească și să accepte Regulamentul înainte de a completa formularul de înregistrare. Nerespectarea regulilor și condițiilor prevăzute în Regulament va duce la depunctarea în concurs sau la descalificare. Prin completarea formularului de înscriere confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu Regulamentul. Candidatul trebuie să fie liber de orice obligații în timpul desfășurării concursului.

Anunț rezultate preselecție

Fiecare candidat va primi confirmarea sau refuzul, respectiv invitația oficială de participare la concurs (unde este cazul), până la data de 21 mai 2018. În urma preselecției vor fi invitați să participe la finala din Cluj-Napoca (22-24 iunie 2018) primele 15 formații din clasament.

 III. TAXA DE PARTICIPARE

Participarea la Concursul Internațional Jazz in the Park nu este supusă nici unei taxe.

IV. SECȚIUNI CONCURS

Cele două secțiuni ale concursului sunt:

 1. Interpretare muzicală: sunt evaluate calitățile muzicale ale grupului în general, coeziunea acestuia, prezența scenică. Cei mai buni interpreți vor fi la rândul lor premiați conform secțiunii IX.
 2. Compoziție: sunt evaluate valorile și originalitatea compozițiilor proprii ale fiecărei formații. Nu vor fi considerate compoziții proprii improvizațiile făcute pe baza unei teme cunoscute.

Toate formațiile înscrise în concurs participă implicit la secțiunea de interpretare muzicală, iar în cazul în care doresc să participe și în cadrul secțiunii de compoziție cu o piesă, este necesară precizarea acestui lucru în formularul de înscriere și în finală, înaintea interpretării piesei.

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Finală – Prestație live

 Fiecare trupă selectată va concerta în cadrul unui eveniment (finală live) organizat în zilele de 22-24 iunie 2018 la Cluj-Napoca pe scena dedicată evenimentului de pe malul Someșului. Prin completarea formularului de înscriere, formația se obligă să fie liberă în perioada concursului.

În cadrul concursului de prestații live, formația va susține în fața juriului și a publicului un recital de minim 20 minute și maxim 30 minute. În cazul în care formația este înscrisă în concurs cu o piesă de compoziție proprie, va menționa juriului acest detaliu înaintea interpretării piesei respective.

Nu este permisă folosirea niciunui material sonor pre-înregistrat. Toate formațiile trebuie să cânte live (în direct). Melodiile sau versiunile preluate (covers) sau reorchestrate sunt admise.

Nu există limită de vârstă pentru membrii formațiilor.

Nu sunt restricții legat de țările participante.

Transport

 În cazul în care formația nu este din municipiul Cluj-Napoca, transportul acesteia din orașul de reședință către Cluj-Napoca și retur va fi decontat de organizatorii concursului pe baza unui document justificativ, în funcție de distanță, dar în limita maximă a 250 lei per formație. Participanții din străinătate vor beneficia de decont în funcție de distanță, în limita maximă de 650 lei.

Cazare și masă

Pe perioada participării la concurs organizatorii asigură gratuit membrilor formațiilor care nu sunt din Cluj-Napoca cazarea la hostel pe durata a două nopți, la alegerea fiecărei formații în parte, incluzând ziua concursului.

Concurenții pot opta pentru cazare la hotel. În acest caz organizatorii vor deconta echivalentul a 50 lei/noapte/persoană din totalul costurilor de cazare aferente, în limita a 2 zile/formație. Decontarea cheltuielilor de cazare se face pe bază de documente justificative emise în numele Asociației Fapte, însoțite de diagramă de cazare semnată de membrii trupei și reprezentanții unității de cazare.

Pe perioada șederii în Cluj-Napoca participanților li se vor asigura mesele principale, conform sosirii/plecării.

Toți membrii formațiilor care au reședința în Cluj-Napoca vor beneficia de un voucher de masă în ziua concertului.

VI. ORDINEA INTRĂRII ÎN CONCURS

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită de organizatori și va fi anunțată cu cel puțin 7 zile înainte de ziua de concurs. Ordinea concertelor celor 15 trupe finaliste va fi stabilită prin tragere la sorți. Ordinea anunțată poate fi modificată, în caz de forță majoră, doar de către Organizator.

VII. REPETIȚIILE, ECHIPAMENTUL ȘI SCENA

Probele de sunet vor fi organizate în aceeași zi cu concursul, în aceeași locație, fiecare formație având maxim 15 minute înaintea începerii probei de concurs. Fiecare trupă are dreptul să vină cu propriul sunetist, cu condiția ca acest lucru să fie specificat în rider-ul tehnic trimis organizatorilor înaintea evenimentului. Toate aceste detalii vor fi anunțate cu cel puțin 7 zile înainte de data în care va concura fiecare formație.

Organizatorul va asigura un sistem de sunet și lumini de calitate, care va fi folosit în mod gratuit de toate formațiile și va asigura toate tobele, amplificatoarele de chitară, bass și keyboards, microfoanele, monitoarele și echipamentul de spate, precum și toți inginerii de sunet și lumini, inclusiv personalul auxiliar.

Membrii formațiilor vor putea folosi orice instrument personal cum ar fi chitară, bass, instrumente cu clape, orice pedale de efecte etc. Toboșarii își pot aduce propriul premier, pedală de tobă mare, bețe de tobă sau cinele. Formațiile sunt obligate să trimită cu cel puțin 14 zile înainte de finala Concursului fișa tehnică în care să comunice dacă au cerințe speciale față de cele expuse în prezentul Regulament.

Toate formațiile sunt obligate să folosească aceeași linie de spate și tobele puse la dispoziție de organizatori. Instrumentele cu clape și orice alt echipament special  – altele decât instrumentele personale, cum ar fi chitarele – vor fi plasate pe scenă înainte de începerea concertelor și vor rămâne acolo până la final. Pentru a limita la minim timpul de schimbare a formațiilor, trupele cu toboșar stângaci vor cânta fie la începutul, fie la sfârșitul spectacolului. Toate formațiile trebuie să respecte strict instrucțiunile date de organizatori și de managerul de scenă delegat.

VIII. JURIUL ȘI PROCESUL DE SELECȚIE

Juriul preselecției și a finalei își desfășoară activitatea după Regulamentul Concursului, respectând spiritul Statutului Federației Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaționale.

Preselecția trupelor care se califică în finală revine organizatorilor, fiind reprezentați de Alin Vaida, director festival și director artistic, Claudiu Stanciu director marketing, Aranka Takacs, artist și manager Concurs.

Juriul care va participa la finala din 22-24 iunie 2018 este compus din Ștefan Vannai – profesor de jazz, Bágyi Balázs – președintele Uniunii de Jazz din Ungaria, Radu Pieloiu – membru în trupele Sebastian Spanache Trio, Monom, Helen și Alexandrina, Marius Chivu – redactor Dilema veche și Aranka Takacs – managerul Concursului Internațional Jazz in the Park.

Criterii de preselecție: calitatea și originalitatea interpretării

Criteriile de jurizare, etapa finală după care vor fi stabiliți câștigătorii sunt:

 • calitatea interpretării
 • coeziunea grupului
 • originalitate
 • prezența scenică

Fiecare membru al juriului va propune un membru pentru premiul Cel mai bun instrumentist și unul pentru Cel mai bun vocalist, însoțit de câte un document de motivare a deciziei. Instrumentistul și vocalistul cu cele mai multe voturi ale juriului vor fi cei premiați.

Observații

Jurizarea fiecărei formații se va face în funcție de criteriile menționate anterior. Pentru fiecare criteriu jurații vor acorda note de la 1 la 10. Notele se vor centraliza de la toți jurații și se va întocmi un clasament. În caz de paritate de puncte, decizia președintelui juriului este hotărâtoare.

Juriul decide câștigătorii pentru fiecare secțiune a concursului.

Deciziile juriului sunt definitive.

IX. PREMIILE

Juriul decide în baza criteriilor prezentate la punctul V. premiile ce se vor acorda la fiecare secțiune a Concursului.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii.

Premiile acordate la fiecare secțiune a concursului sunt indivizibile. Nu se acordă nicio derogare de la această regulă.

Valoarea premiilor (net)

(1) Secțiunea interpretare:

 • Premiul I: – 1: 9.000 lei net, adică 9.934 lei brut și invitația de a susține două concerte în cadrul festivalului Jazz in the Park: în 1 iulie 2018 și în deschiderea Festivalului Jazz in the Park 2019 pe scena principală.
 • Premiul 2: 4.500 lei net, adică 4.933 lei brut
 • Premiul 3: 2.500 lei net, adică 2.711 lei brut

Premii speciale

 • Pentru cel mai bun solist vocal: 1000 lei net (1045 lei brut)
 • Pentru cel mai bun instrumentist:1000 lei net (1045 lei brut)

(2) Secțiunea compoziție a Concursului Jazz in the Park 2018:

 • Premiul pentru cea mai valoroasă compoziție: 1000 lei net (1045 lei brut)

Observații

 • Premiile pot fi cumulate.
 • Premiile vor fi anunțate după terminarea etapei finale a Concursului, până în data de 31 iunie 2018
 • Premiile totale sunt în valoare de 20.713 lei brut, adică 19.000 lei net (conform legilor în vigoare în data publicării Regulamentului din 06.02.2018).
 • Pot fi adăugate pe parcursul organizării premii speciale reprezentând produse și servicii oferite de sponsori

X. CLAUZE FINALE

Organizatorii Festivalului și Concursului Jazz in the Park își rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma și înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul etapelor Concursului, inclusiv concertul final. În această situație, candidații nu beneficiază de onorarii. Înregistrările audio pot constitui obiectul înregistrării unui suport audio care să fie utilizat în edițiile următoare ale festivalului.

XI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care participanții la Concurs le furnizează despre ei înșiși. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în Concurs.

XII. ÎNCETAREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

În asemenea situații, Organizatorul nu are obligație asumată față de participanții la Concurs, după cum nu are obligații la plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

XIII. LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și participanții la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă, în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română.

XIV. CONTACT: Pentru mai multe clarificări sau detalii, ne puteți contacta pe adresa concurs@jazzinthepark.ro.

Staropramen
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca
BCR
Mega Image