REGULAMENT INTERN ȘI POLITICĂ GDPR 

 • Organizator

Evenimentul Jazz in the Park Tiny Edition este parte a proiectului Jazz in the Park Special Series organizat de Asociația Fapte cu sediul în Cluj Napoca, str. Donath, nr. 192, ap. 12, jud. Cluj, având CIF 31425230. 

 • Vânzarea biletelor 

 • Accesul persoanelor la evenimentele Jazz in the Park Tiny Edition este condiționată de achiziționarea unui bilet sau abonament.
 • Biletele și abonamentele pot fi achiziționate exclusiv online pe www.entertix.ro 
 • Vânzarea biletelor va fi oprită cel târziu cu 24 de ore înainte de eveniment sau la momentul epuizării unei categorii de bilete. 
 • Sunt disponibile 4 tipuri de bilete:
 • Bilete tip abonamente pentru 1 persoană valabile pentru toate evenimentele din cadrul evenimentului Jazz in the Park Tiny Edition în perioada 18 – 20 Septembrie 2020.
 • Bilete tip abonamente combo pentru 2 persoane valabile pentru toate evenimentele din cadrul evenimentului Jazz in the Park Tiny Edition în perioada 18 – 20 Septembrie 2020.
 • Bilet zilnic pentru 1 persoană valabil pentru toate evenimentele din cadrul zilei de eveniment pentru care au fost achiziționate în intervalul orar 17.00 – 21.00 
 • Bilet zilnic combo pentru 2 persoane valabil pentru toate evenimentele din cadrul zilei de eveniment pentru care au fost achiziționate în intervalul orar 17.00 – 21.00 
 • Reduceri și reguli speciale de acces:
 • Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit, iar a celor peste 7 ani este permis în baza unui bilet valabil. 

Accesul în locație 

 • Accesul la eveniment se face prin scanarea biletului, fie printat, fie în format electronic, de pe dispozitivele mobile. Accesul este posibil doar pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectivă sau un abonament pentru evenimentul Jazz in the Park Tiny Edition. 

Recomandăm prezentarea biletelor în format electronic pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2

 • Achiziționarea unui bilet individual sau combo, zilnic sau de tip abonament, vă oferă dreptul de acces în cadrul evenimentului Jazz in the Park Tiny Edition în intervalul 16.00 – 21.00 pentru zilele în care acesta este valabil. 
 • Participarea la concertele și activitățile din cadrul evenimentului Jazz in the Park Tiny Edition se va face în limita capacității fiecărei scene din cadrul evenimentului. Numărul maxim de bilete pus în vânzare este egal cu capacitatea scenei principale, în celelalte zone de eveniment accesul se va realiza în funcție de capacitatea fiecărei curți/ zone/ scene. 
 • Din motive de siguranță și pentru a putea parcurge procedurile de intrare în timp util, accesul la eveniment începe cu 60 de minute înainte de începerea primului concert și se va face etapizat. Vă rugăm să vă luați suficient timp pentru a parcurge procedurile de acces. 
 • Pentru siguranța dumneavoastră, la intrare se va efectua un triaj observațional și nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). La intrarea în perimetrul evenimentuluii, se va verifica temperatura fiecărui spectator. Persoanele care refuză verificarea temperaturii sau a căror temperatură depășește 37,3 grade Celsius nu vor avea acces în perimetrul evenimentului.

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius, se va repeta o singură dată măsurarea temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. Este interzis accesul persoanelor care înregistrează temperatură măsurată mai mare de 37,3 grade Celsius. 

 • Accesul în locație este condiționat de purtarea măștii de protecție care acoperă gura și nasul. Purtarea măștii este obligatorie pe toată perioada în care vă aflați în perimetrul evenimentului. Persoanele care nu poartă mască și/ sau nu o poartă corespunzător (cu acoperirea gurii și nasului) le va fi refuzat accesul în perimetrul evenimentului. 
 • Dacă părăsiți spațiul de eveniment, reintrarea în locație nu mai este permisă. 
 • Intrarea și ieșirea în/din spațiul de eveniment se face prin locurile special amenajate de la poarta Muzeului Etnografic Romulus Vuia, str. Tăietura Turcului. Vă rugăm să respectați fluxurile de intrare/ieșire conform marcajelor și mențineți distanța fizică și la intrarea/ieșirea din spațiul de eveniment.
 • Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a festivalului. Este interzis accesul pe perimetrul festivalului cu următoarele obiecte:
  • Articole pirotehnice.
  • Cuțite, arme și alte obiecte contondente. 
  • Droguri.
  • Materiale inflamabile sau explozive. 
  • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți. 

Participanții își asumă răspunderea față de obiectele pe care le dețin și le introduc în perimetrul festivalului. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 

 • Vă recomandăm să nu veniți cu mașina la eveniment. În cazul în care nu aveți altă alternativă, vă încurajăm să parcați pe aleea de lângă Parcul Etnografic Romulus Vuia doar pe partea dreaptă. 
 • Este permis accesul cu animale de companie cu condiția respectării regulamentului privind animalele de companie în spațiului public (animalele vor fi ținute în lesă, câinii de talie mare sau rase agresive obligatoriu poartă botniță, etc.). În cazul în care participanții la eveniment nu respectă regulile privind animalele de companie, Organizatorii își rezervă dreptul de a refuză accesul persoanelor și animalelor de companie la eveniment. 

Reguli de distanțare fizică și deplasare în cadrul evenimentului 

 • Organizatorii vor pune la dispoziția fiecărei persoane/ grup de persoane, în funcție de tipul de bilet/ abonament, o rogojină la intrarea în locația evenimentului. Acestea vor putea fi așezate în zonele speciale marcate de organizatori cu respectarea distanței de siguranță între participanți. 
  • Respectarea distanțării de minimum 1,5 metri între persoane, respectiv de 2 metri între scaune este obligatorie de la intrarea în incinta evenimentului și până la părăsirea locului unde se desfășoară evenimentul. 
  • Participanții nu pot schimba amplasarea scaunelor și nu pot amplasa rogojini/ pături în alte locuri decât cele special marcate de organizatori cu respectarea distanțării de 2 metri între persoane. Nu este permisă unirea mai multor pături/ rogojini/ scaune. 
  • Participanții sunt responsabili de respectarea măsurilor de distanțare și de amplasarea corespunzătoare a păturilor/ rogojinilor conform semnalizărilor și indicațiilor Organizatorilor. 
 • În perimetrul evenimentului nu este permisă formarea de grupuri ad-hoc. Vă rugăm să respectați tipul de bilet/ abonament achiziționat.
 • Fiecare zonă din cadrul evenimentului are o capacitate limitată. Capacitatea fiecărei zone este afișată la intrare, iar accesul se face etapizat, în funcție de numărul de persoane. Excepție face scena principală a cărei capacitate este egală cu numărul de bilete disponibile. 
 • După ocuparea locurilor la unul dintre concerte, vă rugăm, să evitați pe cât posibil deplasările în cadrul zonei respective. În cazul efectuării acestor deplasări, vă rugăm să respectați distanța de minim 1,5 metri față de celelalte persoane.
 • Respectarea distanțării de 1,5 metri între persoane este obligatorie la toate punctele de acces în diferitele zone ale evenimentului, precum și în cadrul zonelor comerciale (târg vintage, magazin merchandising, bar, etc. )

 Reguli de igienă și siguranță privind evitarea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2

 • Purtarea măștii este obligatorie pe tot parcursul evenimentului atât timp cât participanții se află în incita evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul. 
 • Vă recomandăm să aveți la voi mască, dezinfectant de mâini, respectiv pelerină și haine groase, în caz de condiții meteorologice mai puțin prielnice.
 • Vă rugăm să folosiți soluțiile dezinfectante puse la dispoziție de organizatori. 
 • Spațiile de eveniment sunt dezinfectate după fiecare eveniment de către Organizatori.
 • Utilizarea toaletelor este permisă pe toată durata desfășurării evenimentului. Organizatorii asigură dezinfecția periodică a acestora.
 • Păstrarea distanței de 1,5 m este obligatorie și la intrarea/ieșirea din zona toaletelor.
 • Vă rugăm nu faceți schimb de rogojine/ pături sau alte obiecte cu ceilalți participanți.

Reguli generale de conduită la eveniment

 • Participanții la eveniment sunt încurajați să facă dovada unui comportament adecvat pentru evenimentele publice. 
 • Participanții la eveniment au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participante.  
 • Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru evenimentului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor. 
 • Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu evenimentului și Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori. 
 • Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la eveniment, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, , echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea evenimentului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul evenimentului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun. 
 • Participanții la eveniment înțeleg și acceptă să respecte regulile de distanțare socială impuse de pandemia COVID 19 așa cum sunt ele explicate la pct. 1-5 și în conformitate cu legislația în vigoare la momentul derulării evenimentului.  
 • Evacuarea spațiului de eveniment
 • Evacuarea spațiului de locație se face începând cu ora 21.00 a fiecărei zile, gradual în fiecare dintre locații în funcție de rânduri. 
 • Vă rugăm respectați indicațiile prezentate la fața locului în privința ordinii de evacuare oferite de Organizatori. 
 • Activitățile din cadrul evenimentului se vor finaliza zilnic, cel târziu la ora 21.00. Vă rugăm să vă asigurați că părăsiți perimetrul evenimentului până la ora 21.30, conform indicațiilor echipei de Organizare. 

Anularea biletelor și rambursarea banilor

 • Biletele/ abonamentele achiziționate nu pot fi anulate sau schimbate.  
 • Se returnează contravaloarea biletelor doar în cazul în care o zi de eveniment este anulată în avans de către Organizatori din motive tehnice, condiții meteorologice nefavorabile sau alte cazuri de forță majoră. 
 • Contravaloarea biletelor nu se returnează în situația în care condițiile meteo se deteriorează după începerea evenimentului și/ sau în cazul în care Organizatorii consideră că evenimentul se poate derula în respectivele condițiile meteo.
 • Nu se returnează contravaloarea biletelor nefolosite din pachetul de abonamente.
 • Nu se returnează contravaloarea biletelor în cazul în care pachetul a fost achiziționat pentru două persoane, iar la eveniment se prezintă doar o singură persoană. 
 • Nu se returnează contravaloarea biletelor în cazul în care accesul deținătorilor de bilete este refuzat de Organizatori pe motive justificate și care ține de siguranța celorlalți participanți la eveniment (refuzul de a purta mască, simptome specifice de răceală și gripă, refuzul de a respecta distanțarea socială și/ sau capacitatea maximă a locațiilor, temperatură peste 37,3 grade Celsius, alte asemenea)

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

 • Participanții au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a evenimentului și în toate locațiile de derulare a acestuia. 
 • Participanții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a eveniment pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți participanți la eveniment. 
 • Participanții nu au permisiunea de a distribui, modifica sau copia, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate din, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul evenimentului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor. 
 • Participanții au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a evenimentului. 
 • Participanții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil. 
 • Participanții au obligația să respecte legile în vigoare privind prevenirea răspândiri corona-virus și cele privind conduita în spațiul public. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător conform Ordinului 2941/ 1120/2020.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR 

 • Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane.  Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.jazinthepark.ro 
 • Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la eveniment al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incita evenimentului pe perioada de derulare a acestuia. 
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, voluntarii, partenerii și terți le introduc în perimetrul evenimentului în perioada de derulare a acestuia. 
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea. 
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

DREPTURI INTELECTUALE 

 • Fotografiile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de legea  8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor. 
 • Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la organizatori se pedepsește conform legii. 
 • Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor. 

 ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A EVENIMENTULUI 

 • Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul evenimentului.  
 • Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale evenimentului.  
 • Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia evenimentului.  
 • Participanții în virtutea participării lor la eveniment, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul evenimentului pe perimetrul de derulare a acestuia. 
 • Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării proiectului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la eveniment, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora. 
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați evenimentului, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea proiectului. 
 • Participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament. 
 • Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale evenimentului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul evenimentului fără acordul prealabil al Organizatorilor. 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 • Organizatorii evenimentului pot procesa următoarele date cu caracter personal ale participanților, voluntarilor, partenerilor și terților care interacționează cu evenimentul:
 • Date și informații de contact, care includ, dar nu se limitează la: nume, prenume, denumirea funcției sau postului, adresa de domiciliu și adresa de corespondență, datele de contact ale angajatorului, numărul de telefon, adresa de email și alte asemenea. 
 • Date și informații suplimentare prelucrate conform legii în vederea încheierii sau executării unui raport contractual, date și informații comunicate în mod voluntar de persoana în cauză și care includ, dar nu se limitează la: date de identificare personale (CNP, serie și număr de buletin), date bancare pentru efectuarea plăților, date privind angajatorul sau entitatea juridică pe care o reprezintă, alte asemenea. 
 • Alte date cu caracter personal necesare în scopul executării contractelor încheiate între părți, în scopul informării utilizatorilor și orice alte date care se dovedesc relevante activității pe care o desfășoară Organizatorul și care se încadrează în interesul legitim al operatorului. 
 • Orice alte informații și date colectate din surse publice. 

Datele cu caracter personal încadrate în categoria datelor speciale conform art. 9 al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date, prelucrarea acestora se va face astfel:

 • Pe baza consimţământului prealabil expres.
 • Pe baza dovezii juste a consimțământului furnizat de o terță persoană care ne comunică pe baza unui înțelegeri contractuale aceste date. 
 • Pe baza unei obligații legale de prelucrare a respectivelor categorii de date. 
 • Pe baza unei obligații care apără un drept legitim. 

Organizatorii pot colecta datele cu caracter personal ale utilizatorilor în următoarele situații, care includ, dar nu se limitează la:

 • În momentul în care utilizatorii persoane fizice achiziționează un bilet/ abonament de participare la eveniment. 
 • În momentul în care utilizatorii persoane fizice sau persoanele juridice pe care le reprezintă se angajează în relații de natură contractuală cu Organizatorii. 
 • În momentul în care utilizatorii, persoane juridice pe care le reprezintă comunică voluntar, din orice motiv, datele cu caracter personal. 
 • În momentul în care utilizați website-ul www.jazzinthepark.ro și vă dați acordul expres asupra Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului. 
 • În momentul în care utilizatorii iau parte la un eveniment/ concert organizat în cadrul evenimentului și care presupune oferirea datelor cu caracter personal, de exemplu: ateliere, workshop-uri, conferințe, etc. 

Organizatorii pot colecta date cu caracter personal cu privire la participanți, voluntari, parteneri, terți și utilizatori de la o terță persoană, care includ, dar nu se limitează la persoane juridice pe care le reprezintă, persoane juridice cu care au relații contractuale, agenții guvernamentale, birouri de credit, arhive publice, alți furnizori de informații cu care organizatorii au încheiate contracte care presupun și partajarea bazelor de date. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal a utilizatorilor va fi efectuată pe baza temeiurilor juridice:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau încheierii unui contract între participant și Organizatori sau între persoana juridică pe care o reprezintă și Organizatorii. 
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale. 
 • Prelucrarea este realizată pe baza consimțământului prealabil explicit. 
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Organizatorilor, cu excepția cazurilor în care interesele, drepturile, libertățile fundamentale ale persoanelor fizice vizate prevalează.  

Organizatorul colectează datele cu caracter personal anterior menționate în următoarele scopuri:

 • Respectarea de către organizatori a obligațiilor legale, care includ dar nu se limitează la: obligații privind păstrarea evidențelor, obligații privind raportarea către autorități publice, obligații reieșite din încheierea de contracte sau executarea acestora între persoanele fizice și Organizatori. 
 • Promovarea evenimentului, exclusiv în interesul Organizatorilor. 
 • Organizarea de ateliere, cursuri, concerte, seminarii și alte asemenea. 
 • Pentru emiterea/ prelucrarea oricăror documente financiar – contabile, încheierea de contracte, liste de participanți și orice alte date necesare conform legii pentru derularea activității evenimentului. 
 • Pentru scopuri statistice strict în interesul Organizatorilor, pentru îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor către participanți, voluntari, etc. 
 • Pentru scopuri de securitate și gestionare a accesului la evenimente, sediul și punctele de lucru, sisteme online care aparțin utilizatorului, pentru prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate online și în cadrul evenimentelor, a fraudelor sau a altor activități infracționale, după caz. 
 • Pentru monitorizarea și evaluarea legalității și conformității cu prevederile legale, cu standardele și regulamentele interne ale Organizatorilor.
 • Orice alte scopuri aferente și/sau auxiliare oricăror dintre cele menționate mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost furnizate explicit. 
 • Comunicarea cu participanții, utilizatorii și voluntarii care și-au dat consimțământul expres prealabil pentru a primi informații constante cu privire la evenimentele Organizatorilor/ festivalului/ servicii/ produse și proiecte. 
 • Realizarea de sondaje, campanii de marketing, tombole, concursuri și alte asemenea cu utilizatorii și participanții care și-au dat consimțământul expres și prealabil. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a partaja datele cu caracter personal obținute în următoarele situații:

 • Furnizarea datelor cu titlul confidențial către terți în scopul obținerii unui feedback din partea dumneavoastră cu privire la prestarea serviciilor de către aceștia, pentru măsurarea performanței și îmbunătățirea serviciilor Organizatorilor. 
 • Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu autorități publice și societăți autorizate care prestează servicii precum controale împotriva spălării banilor, controale împotriva fraudelor fiscale, reducerea riscurilor de credit și în orice alte situații care presupun prevenirea fraudelor și infracțiunilor, alte autorități de reglementare, control, etc. 
 • Monitorizarea folosirii website-ului pentru a contribui la dezvoltarea acestuia și a serviciilor Organizatorului. 
 • Cu furnizorii de servicii ai Organizatorului în legătură cu evenimentul, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise de legislația în vigoare, în numele Organizatorului și doar în conformitate cu termenii și condițiile impuse de acesta. 
  1. Organizatorul își asumă implementarea de măsuri organizatorice corespunzătoare pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal obținute, în conformitate cu Politica internă de prelucrare a datelor. 
  2. Persoanele fizice a căror date cu caracter personal au fost prelucrate conform celor de mai sus pot alege în orice moment să-și retragă consimțământul privind prelucrare acestor date. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării dinaintea retragerii acestuia.
  3. În vederea retragerii consimțământului, persoanele fizice vizate pot transmite o scrisoare explicită, datată și semnată la adresa de email [email protected] sau prin servicii poștale la adresa Asociația Fapte, str. Donath, nr. 192, ap. 12, Cluj Napoca. 
  4. În cazul retragerii consimțământului, datele cu caracter personal a solicitanților nu vor mai fi prelucrate, iar Organizatorii vor lua măsuri pentru a șterge înregistrările cu caracter personal din bazele de datele aferente. Cu excepția cazului în care prelucrarea este strict necesară în vederea desfășurării activității, iar prelucrarea se bazează pe temeiuri legitime conform dispozițiilor legale în viitoare. În acest caz Organizatorii vor informa solicitanții cu privire la situațiile de excepție conform legii. 
  5. În cazul în care datele cu caracter personal care au fost prelucrate în temeiul prezentului regulament și a legislației în vigoare suferă modificări sau în cazul în care posesorii acestor date constată că datele pe care le deținem cu privire la ei sunt eronate, aceștia pot solicita modificarea acestora prin transmiterea unei scrisori datate și semnate la adresa de email [email protected] sau prin servicii poștale la adresa Asociația Fapte, str. Donath, nr. 192, ap. 12, Cluj Napoca. 
  6. Datele cu caracter personal pe care Organizatorul le prelucrează vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise de legislația în vigoare sau atunci când posesorii lor își retrag consimțământul conform prevederilor art. 13.10-13.12. 
  7. Toate persoanele fizice care sunt vizate de date cu caracter personal deținute de Organizatori au dreptul de a:
 • Întreba ce informații deține asociația cu privire la persoana proprie și de ce și de a solicita o copie a acestora.
 • Întreba cum pot avea acces la respectivele date.
 • Fi informate cu privire la metoda de menținere a datelor actualizate. 
 • Fi informate cu privire la modul în care asociația își respectă obligațiile privind protecția datelor.
 • Solicita modificarea și actualizarea datelor pe care Organizatorii le dețin. 
 • Își retrage consimțământul privind prelucrarea datelor în condițiile prevăzute de art. 6.10. – 6.12. și de legislația 
 • De a solicita restrângerea procesării, dacă procesările sunt nelegate, incorecte, contestate sau nu mai sunt necesare. 

Dacă o persoană contactează Organizatorii și solicită aceste informații, acest lucru se numește o solicitare de acces din partea persoanei vizate. Solicitările de acces din partea persoanelor vizate se vor transmite prin e-mail, către operatorul de date, la [email protected] 

Persoanele fizice nu vor fi taxate pentru solicitare de acces la date. Operatorul de date va încerca să transmită datele relevante în termen de 14 zile de la înregistrarea solicitării de acces la date. Operatorul de date va încerca întotdeauna să verifice identitatea oricărei persoane care transmite o solicitare de acces la date, înainte de a transmite orice informație.

Dacă persoana care contactează Organizatorii nu este mulțumită de răspunsul primit din partea acestora, aceasta se poate adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28 – 39, București. 

ALTE INFORMAȚII

 •  Sugestii și reclamații: Participanții, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la adresa [email protected]
 •  Obiecte pierdute: Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora. 

LITIGII 

 • Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.
 • În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social. 
 • Prin achiziționarea unui bilet/ abonament, prin participarea la evenimentele organizate de Jazz in the Park sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Jazz in the Park, în special website-ul www.jazzinthepark.ro utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament. 

LIMITE DE RESPONSABILITATE 

  • Participanții înțeleg și sunt de acord că participă la evenimentele Jazz in the Park – Tiny Edition pe riscul propriu. Organizatorii, Asociația Fapte, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul evenimentului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc. 
  • Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că conținutul evenimentului este prezentat fără nici o garanție de orice natură. 
  • Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp. 

Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător conform Ordinului 2941/ 1120/2020